MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg. rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 19 XI 1926

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Piszę pokrótce, bo mam trochę więcej gorączki. Co do br. N.N. uważam, żeby, jeżeli nie ma wyraźnie od N. O. Prowincjała 1 przeznaczenia do Wydawnictwa, nie dawać mu tam zajęcia, nie interesować się nim. Do konwentu przeznaczony, to niech o. gwardian 2 o nim myśli. Można podsunąć o. gwardianowi, by go wydelegował do uczenia religii po szkołach. - Jeżeli zaś N. O. Prowincjał wyraźnie go przeznaczył do Wydawnictwa, to gorzej, bo do czegóż go dać, by Wydawnictwo na tym nie cierpiało? W administracji absolutnie nie nożna mu powierzyć roli kierowniczej, bo nie unie i gdyby był potem wyrzucony, zostanie ujemne wrażenie. W jakiejkolwiek zaś roli, będzie miał sposobność (jak to podobno lubi praktykować) uskarżać się na przełożonych i "krzywdy" mu wyrządzane.

W każdym razie bacznie go śledzić i jeżeli albo nielegalna korespondencja, albo choćby niewielki, ale ujemny wpływ na braci wywierał, napisać N. O. Prowincjałowi. - O. Anzelm 3 i ojcowie krakowscy pragnęli się go z Krakowa pozbyć z przyczyn zresztą zrozumiałych, bo tam są klerycy i tak sprawę N. O. Prowincjałowi przedstawili, ale można też N. O. Prowincjałowi napisać, że Grodno to miejsce pierwszego zapoznania się z Zakonem dla tylu braci. Co będzie, gdy na początek spotkają się z takimi. A potem, dla Wydawnictwa, będzie kulą u nogi, bo zanim się nauczy produktywnie pracować, albo go wyrzucą, albo wyświecą. W każdym razie pójdzie sobie. - Inna rzecz, że i N. O. Prowincjał ma z tym urwanie głowy.

Co do stosunku do o. gwardiana, to starałem się zawsze o możliwą zgodę i harmonie (nie zawsze się to udawało), ale trzymałem się silnie zasady, że moim przełożonym w sprawach Wydawnictwa jest N. O. Prowincjał i tylko on. Ponieważ zaś N. O. Prowincjał napisał ml raz, że mogę kierować się radami o. Melchiora (bo pisałem mu - zdaje się - że tak robię), więc jego rady uważałem za coś miarodajniejszego i bardzo często z nich korzystałem, bo Wola Boża = Wola Niepokalanej = Wola N. O. Prowincjała = polecenie rad o. Fordona. Prócz tego, o ile to uważałem za stosowne, nieraz i o. gwardiana i innych ojców - separatim 4 - o zdanie się zapytywałem, ale o ile to uważałem za stosowne. Jest w tym pewna strona psychologiczna. Wszyscy są ciekawi, co się w tym Wydawnictwie dzieje. Więc takie rzeczy jak błogosławieństwa biskupów i inne ładne ciekawości można i innym powiedzieć. Nigdy jednak - rada to też prokuratora Wydawnictwa OO. Jezuitów - nigdy o pieniądzach w kasie. Z tym tylko N. O. Prowincjałowi się otwierać. O długach i brakach mówić można. Na razie tyle, bo trzeba na leżak wędrować, może potem więcej prześlę.

Twój
br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - 1) Rysunek br. Bogumiła ma dużo niedokładności, ale na ogół zdradza niepospolity talent. Trzeba go będzie kiedyś przeszkolić w rysunkach i malarstwie.

2.) OO. Jezuici po tyloletnim doświadczeniu o osobnym niezależnym od konwentu Wydawnictwie myślą. Mówił mi o. prokurator Wydawnictwa.

3) Co do długów: nie na co myśleć o większej kwocie ponad 28,500 zł 5, bo ani bankom nie wolno brać wedle kursu dolara (o ile wiem), a o procentach nie było mowy przy pożyczaniu, więc bez zezwolenia N. O. Prowincjała nie będzie mowy przy oddawaniu.

4) Co do mnie nie wiem, jak Niepokalana sobie życzy, ale czasem mi się zdaje, że dla "Rycerza" i MI byłoby lepiej, gdybym nie żył.

5) O. Julian też serdecznie pozdrawia.

6) Gdym miał za dużo trosk i kłopotów w Wydawnictwie, przychodziła mi nieraz taka myśl: "Ty, głupi, czemuż się trapisz? Albo to twoje Wydawnictwo? A jeżeli wszystko zależy od Niepokalanej, zdaj Jej wszystkie troski, Ona sama najlepiej załatwi. Daj się Jej kierować." I odzyskiwałem pokój i pogodę ducha.

7) List ten spal; i ja palę. Nie czytam go już, bo późno.

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopiski O. gwardianowi, o. definitorowi 6 i innym ojcom serdeczne pozdrowienie i poczciwym braciom też. Co dzień we Mszy św. o nich pamiętam.

Onucki otrzymałem i "Centenariul" 7. Odeślę do biblioteki Wydawnictwa a i może ciekawy kalendarz.

Jaki był obrót w kasie w październiku? Przyślij mi ze 100 zł.

Napisz też N. O. Prowincjałowi, że się kierujesz radami o. Fordona i że ja tak czyniłem z polecenia O. Prowincjała Alojzego. Uważam to napisanie za ważne i pilne, by czasem N. O. Prowincjałowi kto w innym świetle nie przedstawił.


"1" o. Peregryn Haczela. - Ze wzglądów zrozumiałych pominięto imię brata, o którym mowa.

"2" o. Maurycy Madzurek

"3" o. Anzelm Kubit był wówczas magistrem kleryków w Krakowie.

"4" osobno, oddzielnie

"5" Por. Pisma OMK I, 106 przyp. 3.

"6" o. Melchior Fordon

"7" Jednodniówka wydana przez Franciszkanów rumuńskich z racji jubileuszu 700-lecia śmierci św. Franciszka z Asyżu pt. "Centenariul VII dela moartea sf. Francisc din Assisi, Intermeietorul Ordinului Franciscan 1226-1926, Fratii Minori Conventuali din Provincia "sf. Iosif" din România cu dragoste fiească spre mărirea Parintelui lor Inchină + acest număr unic + Editura Seminarului Franciscan din Hălăuceşti".
Na s. 3 znajduje się dedykacja dla OMK: "Al mio carissimo confratello P. Massimiliano Kolbe OFMC. della Provincia di Polonia offro - fr. Domenico M. Neculăeş OFMC. della Provincia de Moldavia in occasione del settimo centenario della morte santissima di san Francesco di Assisi nostro Padre. - 4 Novembre 1926 Hălăuceşti Roman" - "Mojemu najdroższemu współbratu O. Maksymilianowi Kolbemu franciszkaninowi z prowincji polskiej ofiaruje - br. Dominik M. Neculăeş franciszkanin z prowincji mołdawskiej rumuńskiej z okazji siedemsetlecia błogosławionej śmierci naszego Ojca św. Franciszka z Asyżu - 4 listopada 1926 Hălăuceşti, Rumunia."

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA