MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Tivoli-Panorama.

Rzym, 21 X 1913 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

Ostatniego czwartku 2 wróciłem do Rzymu, list od Mamy otrzymałem w Zagarolo i serdecznie zań dziękuję. Ostatnie dnie wakacji były szczególnie urozmaicone i wesołe. Na kapitule (a właściwie kongregacji nadzwyczajnej 3) bowiem wybrano naszego O. Rektora 4 wikarym generalnym, dla sprawowania urzędu, zamiast chorego O. Generała 5, a nasz O. Prowinicjał z Galicji 6 został wybrany socjuszem generalnym. Wkrótce po wyborach odwiedzili nas w Zagarolo: O. Wikary Generalny, O. Socjusz Generalny (O. Prowinicjał z Galicji), Ojcowie Prowincjałowie niemiecki 7 i polski 8 z Ameryki i inni. Przez cały prawie ten dzień trzymaliśmy się (my Polacy) naszego O. Prowincjała. Nazajutrz urządziliśmy całodniową wycieczkę do Tivoli, głównie dla zwiedzenia wodospadów przedstawionych na kartce. Dziś zdaje się rozpoczną się rekolekcje, a potem nauka.

Z prośbą o modlitwę, szczególnie o odrodzenie się przez rekolekcje,

zawsze kochający syn

br. Maksymilian

Dopisek Zarazem posłałem Józiowi i Tacie taką kartkę.


"1" Dopisek: "Zarazem posłałem Józiowi i Tacie taką kartkę", wskazuje na tę samą datę, co kartka poprzednia wysłana do Józefa Kolbego, czyli 21 X 1913. Nie można przyjąć daty stempla pocztowego, która i na kartce pocztowej z dnia 21 X 1913 jest ta sama: 29 X 1913. Stempel pocztowy dowodzi tylko, że kartki pocztowe do Marii, Juliusza i Józefa Kolbów zostały nadane dopiero po zakończeniu 8-dniowych rekolekcji, o których tu wzmianka. - Tekst oryginału: Rzym 10 ... wobec wyskrobania reszty, jest niejasny.

"2" prawdopodobnie 14 X 1913

"3" Nadzwyczajna kongregacja generalna odbyła się w Rzymie, przed 8 X 1913.

"4" o. Domenico Maria Tavani

"5" o. Vittore Sottaz

"6" o. Peregryn Haczela

"7" prowincjał prow. Niepokalanego Poczęcia NMP w USA, o.Leo Greulich

"8" o. Jacek Fudziński prowincjał prow. św. Antoniego (USA)

"9" Od października (na pewno od 13 X, a może i wcześniej) 1913 aż do śmierci, tj. do 17 III 1946, Maria Kolbe mieszkała stale w klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie, ul. Smoleńsk 2, a po zmianie numeracji ul. Smoleńsk 6.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA