MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 29 IX 1926

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

W osobnej kopercie ślę list do Ciebie i w innej do administracji, bo nie wiem, czyś już na one misje nie ruszył.

Warto sprawdzić, które czasopisma otrzymują w zamianę "Rycerza" a zaniedbały przychodzić; i upomieć się. Przesyłam spis czasopism, którym warto zaproponować zamianą. - Także spis książek które może by się przydały do biblioteki redakcyjnej (zwłaszcza jako lektura duchowna prywatna dla braci). - Zamówiłem przed wyjazdem od OO. Redemptorystów "Żywot" i wszystkie dzieła (z wyjątkiem tych, które mamy) św. Alfonsa Ligourego. Chyba już przyszły. W zamian proponowałem albo zapłatę, albo wzmiankę w "Rycerzu" (do ich uznania). - Zdaje mi się, że prywatna lektura duchownych książek (zwłaszcza niedzielami) przyczynia się dużo do wyrobienia zakonnego braci. -

Do kwoty przeznaczonej na misję (Krucjata Misyjna) wedle ewidencji administracji trzeba doliczyć 30 zł. które wpłynęły przed prowadzeniem tej ewidencji; w rachunkach to uwzględniłem.

Nowenny do Niepokalanego Poczęcia rękopis jest w przedziałce przy listach.

W górnej szufladzie na lewo w biurku są książki Wydawniotwa Biblioteki Domu Polskiego. Te trzeba złożyć pod klucz do kufra (klucz w przedziałeczkach środkowej szuflady) 1. - Z czasem trzeba będzie sprawić szafkę zamykaną na klucz i tam poklasyfikowane książki i czasopisma z kufra umieścić.

Ilekroć wypadała a Missa mensilis pro Benefactoribus itd. 2, zawsze powiadamiałem braci, by po rannych modlitwach razem koronkę franciszkańską należną wedle Konstytucji zmówili.

Przyszły 2 klisze do kalendarza. Wiesz co znaczą?

Pierwsza: Najprostszy sposób.

- Panie doktorze prawda, że jestem bardzo blada.

- Rzeczywiście.

- Więc co mam czynić?

- Niech pani sobie zmyje puder z twarzy.

Druga: Doktor

- A czy pan ma apetyt?

Pacjent (z ożywieniem):

- Może pan doktor ma co do zjedzenia.

Tyle co do klisz.

Pewna nauczycielka z Kresów chciała srebrny Medalik Cudowny i artystyczny i coś na ten cel przysłała; przy sposobności warto by kupić. Br. Gabriel wie o tym (ta, której skradziono 1 000 zł i należność za "Dzieje Duszy".

Ks. Kuleszo z Wilna wydawał kiedyś mariańskie pismo "Zorza Zaranna" 3 i nie ma już zamiaru wydawać. Obiecał przesłać katalog swych czytelników, by im można wsunąć "Rycerza". Można mu się przypomnieć.

Tenże ks. Kuleszo zorganizował w Wilnie kolportaż "Przewodnika Katolickiego". Warto się wypytać o warunki i pchnąć przy "Przewodniku" też "Rycerza".

Warto napisać do Zarządu Słownego "Narodowej Organizacji Kobiet" Warszawa, Nowy Świat 34, przedstawić ideały MI i "Rycerza" tj., by przez cześć Niepokalanej uzdrowić moralność i przez artykuły odpowiednie pogłębić wiedzę religijną wbrew postanowieniu masonów: "My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów" 4 (teatr, kino, sztuka, literatura, mody itd.) i zaproponować polecenie członkiniom Organizacji (poparcie w szerzenie - może tak delikatniej), by prenumerowały i szerzyły "Rycerza".

Warto zaproponować zamianę z pismem "Les Annales de Lisieux" 5 (materiał redakcyjny, bo opis nawróceń).

Może by warto pomyśleć o kolportażu przez "Ruch" 6 Centrala w Warszawie, adres dokładny na dworcu kolejowy (nie wiem, jak to by poszło).

Przepowiednie pogody dla "Rycerza" (jak w październikowym) są do grudnia na tym samym świstku gazety ("Głos Narodu") 7 i warto je oddzielić od "Iskierek" 8.

Skrudlika dziełko o masonerii 9 przyszło, by o nim zrobić wzmiankę; nie zapomnij czasem, boby się zraził.

Po "Programie MI" w "Rycerzu", albo za gwiazdką (*), poniżej warto dodać, że i do administracji wprost można się zgłaszać, by się wpisać do MI.

Warto polecić administracji, by do wszystkich seminariów duchownych wysyłała "Rycerza" choćby bezpłatnie, bo przecież z tych alumnów będą proboszczowie, od których będzie dużo zależeć. - Dopilnuj też, by czasem nie pominęli polskich biskupów w Ameryce.

Alumn coś trzeciego roku teologii z Seminarium Śląskiego (Kraków, ul. Kopernika 26) ks. Aleksander Gruzy wpisał się dziś do MI i obiecał szerzyć między kolegami (jest ich 60). Ponieważ to są przyszli b pasterze śląska zajmij się bliżej owym Guzym, gdy tam będzie pisywał. Dałem mu 20 dyplomików 10 i tyleż medalików.

Zalewskiego 11 żadnego nie czekałem: był jeden Zalewski przez coś miesiąc i trzeba było go z tego samego powodu, "wystąpić".

Oj ta falcówka!!

Chyba nie wiesz, że lekarz wyznaczył mi na kurację minimum 3 miesiące i mówił, że stan o. Hugolina był lepszy, któremu prolongował c do 6 miesięcy*

Mierz więc na dalszą metę.

Memento.

Twój
br. Maksymilian

Dopiski Franuś przyjechał?

O. Witalis był?

O. Edmund wie mój adres; był w Grodnie?

Utrzymanie z leczeniem się kosztuje do 10 zł dziennie; intencje z "Rycerza" od 5 do 10 ślij.


"1" "Biblioteka Domu Polskiego" wychodziła trzy razy w miesiącu od 1925 do 1939. Red. i wyd. Ignacy Płażewski Warszawa, Chmielna 61. - OMK spełniał polecenie Konstytucji franciszkańskich, które w numerze 444 mówią: "Książek o treści niemoralnej albo nieprzyzwoitej, albo i zakazanych przez Kościół Rzymski nie wolno przechowywać ani w bibliotekach, chyba pod zamknięciem, ani tym bardziej w celach pod ciężkimi karami, nakładanymi przez wizytatorów." - "Biblioteka Domu Polskiego" nie podpadała ściele pod te rygory, ale OMK był zdania, że "zwyczajne powieści są pisane dla ogółu, a nie dla zakonników" (konferencja w Niepokalanowie w marcu 1940).

"2" Mszę za zmarłych Braci, Siostry, Krewnych, Dobrodziejów naszego Zakonu - odprawia się w zakonie OO. Franciszkanów z nakazu Konstytucji z r. 1932 nr 271 w każdym miesiącu. W tym samym dniu klerycy odmawiają psalmy pokutne, a bracia koronkę franciszkańską.

"3" "Polska Bibliografia Maryjna" Z. Szostkiewicza i S. Wesołego, Roma 1956, nie notuje tego czasopisma. Ma być "^Gwiazda Zaranna"

"4" Por. "Protokóły Mędrców Syjonu", prot. 14, cytowany nie dosłownie, lecz według sensu.

"5" "Les Annales de Sainte Therese de Lisieux" - miesięcznik, wychodzi w Lisieux od 1924.

"6" Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych "Ruch", S.A., powstało w 1918. Początkowo skupiało się przy dworcach kolejowych. Towarzystwo stało się jedyną w Polsce poważną instytucją kolportażową, działającą nie tylko na terenie PKP, ale w miastach i na wsi. "Ruch" podjął się też pracy wydawniczej, organizował reklamę różnych firm itp.

"7" "Głos Narodu" - dziennik polityczno-społeczno-literacki, związany z Kurią Biskupią; założony przez Józefa Rogosza (1844-1896), wydawany w Krakowie 1893-1939; red. naczelnym 1896-1901 był K. Ehrenberg, a następnie do 1908 A. Beaupré; po powstaniu Chrześcijańskiej Demokracji GN stał się jej organem (WEP IV 277).

"8" Dział w RN pt. "Iskierki" zawierał krótkie wiadomości z Polski i ze świata.

"9" Dr Mieczysław Skrudlik, "Z tajemnic masonerii" Warszawa 1927 - zob. RN 5(1926) 346.

"10" dyplomiki MI

"11" Zob. Pisma OMK V. 866 G.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA