MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Zakopane, 19 IX 1926 2

1) Z zabranego rocznika z 1926 pozostał mi tylko styczeń i luty, resztę w pociągu rozdałem jako okazowe - proszę o dosłanie brakujących numerów (od marca do września włącznie).

2) Proszę przesłać: a) ze 30 numerów wrześniowych, b); kilkadziesiąt medalików, c) kilkanaście dyplomików MI.

3) Nowi prenumeratorzy (posłać "Rycerza Niepokalanej" od stycznia i czek):

1 - Pawłowski - Grajewo - dwór (ten adres jeszcze z kongresu w Warszawie 3 - może już zapisany?);

2 - Wł. Bonkowski - Merlebach - rue Marechal Foch Nr 10 - (Moselle) - France (Francja). Jest to nauczyciel, który około 25 bm. do Francji wraca i obiecał propagować "Rycerza". - Bez czeku, bo zagranica.

3 - Piegrzymek Józef - Siersza k. Trzebini (Krakowskie);

4 - Jakubowska - Grobla 5 - Kraków;

5 - Kamesz - urzędnik w kopalni węgla "Artur" - Siersza k. Trzebini;

6 - Łopata Władysław - Warsztaty Kolejowe - Kraków-Płaszów (socjalista młody; warto posłać jaką książeczkę o socjalizmie).

O ile jeszcze nie prenumeruje "Rycerza" ks. prałat Pilch w Kielcach - Seminarium Duchowne - to i jemu jeden numer z czekiem posłać, a można i od stycznia.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wskazuje na to uwaga OMK na górze listu: "administracyjne".

"2" Był to list pisany zaraz po przyjeździe do Zakopanego, jednocześnie z listem do o. Alfonsa Kolbego. List do o. Alfonsa nosi datę 19 IX 1926.

"3" Mowa o Ogólnopolskim Zjeździe Katolickim w Warszawie w dniach 28-30 VIII 1926, w którym OMK brał udział.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA