MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane 203 1, 19 IX 1926

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Proszą powiedzieć O. gwardianowi 2, że tym razem nie zapomniałem oddać Mariankom 3 w Warszawie 500 zł a conto ornatu.. Co do owej słabości podszewkowej, dowodziła przełożona, że to mocny, przedwojenny materiał, silny jak skóra.

Zainstalowałem się u Sióstr Sercanek 4 na Łukaszówkach; tu też proszę skierowywać korespondencje skierowaną do mnie imiennie.

Co tam słychać?

Aż mi nijako wypoczywać, gdy poczciwi bracia harują. - Niech br. Ewaryst stale pomaga br. Albertowi podwieczorkować i jadać drugie śniadania, a wszystko z masłem.

Zauważyłem, że niektórzy z ojców więcej się kierują rozumem niż wiarą, porządkiem naturalnym niż nadprzyrodzonym i stąd widzą w przełożonych raczej mniej lub więcej mądrych i roztropnych ludzi, niż zastępców Boga. O! czuwaj bardzo 5, by ta zaraza destrukcyjna, co odbiera wszelką zasługę świętemu Posłuszeństwu, nie tknęła braci.

O. Edmundowi powiedz, żem na Łukaszówkach, bo jako poznański zakrystian obiecał coś intencji przesłać.

Zawiadamiam, że intencje spisane na kartce znajdującej się w księdze kasowej (2 po 5 zł i kilka po 2 zł) są to intencje nie wpisane do księgi zakrystyjnej, ani pieniądze nie dane do zakrystii (z wyjątkiem intencji przekreślonej kredką, zdaje się).

O. Czesławowi wręczyłem 105 zł na Asyż i 14 zł na Grób św. O. Franciszka 6. Proszę to uwzględnić. Br. Grabriel wie jak (mam jednak podejrzenie, czy br. Gabriel nie pomylił się mówiąc, że 14 jest na Grób, proszę sprawdzić).

O. Czesław ma tam coś pieniędzy na "Pochodnię". Posłać ma czek i warto zaznaczyć, że reklama pociągnie grubsze wydatki. Zorientuj się w ogóle w sprawie reklamy. "Pochodni" a na październik, by się jakoś koniec z końcem in re albo in proxima spe 7 złączył. Też za wydrukowanie więcej jak 5 000 (dla reklamy) odpowiednio trzeba pobrać "należytość" z kasy "Pochodni" większą. O tym można przedtem powiadomić o. Czesława.

Kończę, śląc serdeczne pozdrowienie Przew. O. Gwardianowi, o. Fordonowi (nie zapomnij im tego b powiedzieć); o. Innocentemu i Edwardowi też. A braciom kochanym powiedz, że im z całego serca ślę kapłańskie błogosławieństwo i życzenie, by mnie w chorobie nie naśladowali, chyba że taka Wola Niepokalanej.

Twój
br. Maksymilian

Dopisek Ponieważ z 400 zł, które zabrałem, 119 otrzymał o. Czesław jako należne na Asyż i Grób, przeto wpisz do księgi kasowej, żem wziął 281 zł c.


"1" Zły stan zdrowia OMK wymagał dłuższej kuracji (Piana OMK I, 99). Powiadomiony o tym o. prowincjał Haczela polecił OMK wyjechać do Zakopanego, a na jego miejsce przysłał z Poznania jego młodszego brata, o. Alfonsa (Pisma OMK V, 866 G).

"2" o. Maurycemu Madzurkowi

"3" Zob. Pisma OMK I, 51 przyp. 7. - Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadziły w Warszawie szwalnię w domu przy ul. Hożej i ul. Żelaznej. Szwalnie wykonywały też hafty kościelne.

"4" Por. Pisma OMK I, 42 przyp. 3.

"5" W oryg. wyraz "bardzo" podkreślony 4 razy.

"6" O. Czesław Kellar był mianowany przez władze zakonne delegatem prowincjalnym do zbierania ofiar na Sacro Convento i Grób św. Franciszka w Asyżu - zob. Comm. Ord. 23 (1926) 52-53.

"7" rzeczywiście albo w najbliższej przyszłości

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA