MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty; pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Kraków, 28 I 1912 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

Gdy Mama była u nas, opowiadaliśmy Mamie, że pięciu ze lwowskich, a dwóch z krakowskich kleryków ma wyjechać za granicę na studia. Teraz jednak przyszedł rozkaz od O. Prowincjała 2, żeby siedmiu z naszych (ze lwowskich) 3 tylko pojechało, bo krakowscy mieliby dużo trudności do pokonania z powodu odmiennego rozkładu nauki teologii w różnych miejscowościach. I jeden z nas 4 (Maksymilian) został wyznaczony na wyjazd do Rzymu (na filozofię). Tam będziemy chodzili na uniwersytet "Gregorianum" 5. Inni pojechali na kilka dni do domu. Ja nigdziem nie pojechał, bo Tata 6 jest tutaj, a z Mamą widzieliśmy się po wakacjach, z tamtych zaś prawie wszyscy już 3 lata nie oglądali rodzinnych progów. Za to przez ostatnie 2 dni wolno mi - gdzie, kiedy i jak długo chcę - przebywać z Tatą.

Co do Józia 7, tom do niego osobno nie napisał, bo Mama zapewne będzie u niego na Wszystkich Świętych i wszystko mu opowie.

W końcu proszę o szczególniejszą modlitwę, bo tego tylko mi potrzeba; o inne bowiem wszystko stara się sam św. Zakon jak najlepsza Matka, a tam niebezpieczeństw dużo i bardzo dużo; tak np. słyszałem, ze tam baby nawet zaczepiają zakonników, a przecież codziennie trzeba będzie chodzić do i ze szkoły.

Prosiłbym także, aby Mama powiedziała Józiowi, że go proszę o westchnienie po Komunii św. i żeby tam wspomniał choć króciutko o mnie w modlitwie do św. Antoniego. Jeżeli ten Święty (jak Józio pisał) niczego mu jeszcze nie odmówił, to i teraz wysłucha i będzie się mną opiekował.

Teraz zbieram się już do podróży. Wyjeżdżamy dziś wieczór, a w środę w południe będziemy już na miejscu, bo jedziemy pociągiem pospiesznym. O godz. 15 będziemy gdzieś w Pontebbie, a o 22 w Bolonii, (bo Włosi liczą czas do 24 godz.).

Po podróży może tan napiszę co ciekawego z drogi. Teraz polecamy się gorąco modlitwom

zawsze wdzięczni synowie 8

Maksymilian


"1" rok ustalono na podstawie korespondencji OMK do matki z dnia 10 XI 1912 - zob. Pisma OMK I, 2.

"2" o. Peregryn Haczela

"3" Na studia do Rzymu wyjechali wówczas następujący klerycy franciszkańscy: Ludwik Köinig, Anzelm Kubit, Hugolin Czyż, Rajner Gościński, Łukasz Krukar, Feliks Wilk i Maksymilian Kolbe.

"4" tzn. jeden z nan, dwóch braci Kolbów, będących razem na studiach w Krakowie.

"5" Gregorianum - uniwersytet papieski, powstały z przekształcenia jezuickiego Collegium Romanum w Rzymie w instytut międzynarodowy przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Wydziały: teologii, prawa kanonicznego, filozofii, historii kościelnej, misjologii, Instytut Nauk Społecznych; z uniwersytetem związany jest Papieski Instytut Biblijny (wydziały: Pisma św. i studiów nad starożytnym Wschodem) i Papieski Instytut Studiów Wschodnich (wydziały: studiów kościelnych wschodnich i prawa kanonicznego - sekcja wschodnia). Kierownictwo uczelni zostało powierzona OO. Jezuitom. Zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1969", 1123 i 1484.

"6" Juliusz Kolbe

"7" Józef Kolbe, rodzony brat OMK, późniejszy o. Alfons.

"8" Brak podpisu rodzonego brata OMK, Franciszka, w zakonie br. Waleriana.

"9" Adres przepisany z koperty przez o. Cezara Barana dnia 25 III 1943 r. Koperta nie zachowała się.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA