MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch oraz zapewnienie automatyki sterującej trzech instalacji powietrznych pomp ciepła oraz dwóch instalacji fotowoltaicznych stanowiących razem solarne systemy do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w trzech budynkach Klasztoru Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) Paprotnia ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin (w tym: Budynek nr 2 - Dom rekolekcyjny, Budynek nr 4 - Szpitalik - Infirmeria, Budynek nr 10 - Kuchnia - Refektarz) według poniższej koncepcji.

Instalacje pomp ciepła typu powietrze woda do przygotowania CWU:

Nowe centrale zostaną przyłączone do istniejących przewodów wodociągowych, c.w.u. i cyrkulacji oddzielnie w każdym z budynków. Każda z istniejących instalacji zostanie uzupełniona o pompę ciepła typu powietrze/woda o odpowiedniej mocy, pojemnościowy podgrzewacz oraz zbiornik buforowy wody grzewczej (moce oraz pojemności i parametry powierzchni wymienników wskazane w specyfikacji materiałów). Istniejący kocioł gazowy w każdej z kotłowni będzie wykorzystywany jako równoległe źródło ciepła ze względu na wymaganą wysoką temperaturę zasilania (80/60).

Schematy hydrauliczne kotłowni w budynkach 2, 4 i 10 stanowią załączniki nr 1,2,3 do niniejszego opisu zamówienia.

Jednostki zewnętrzne pomp ciepła (PC1Z, PC2Z, PC3Z) zamontowane zostaną na zewnątrz budynków, na podstawach betonowych (zgodnie z ustaleniami). Jednostki wewnętrzne pomp ciepła (PC1W, PC2W, PC3W) zostaną zamontowane w pomieszczeniu w pobliżu kotłowni (zgodnie z ustaleniami) i połączone z jednostkami zewnętrznymi. Wstępny podgrzew wody za pomocą pompy ciepła (do temp. 55 stopni C) będzie odbywał się w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. wykorzystując wężownicę o dużej powierzchni ciepła (PP). Następnie podgrzana woda trafi do istniejących wymienników c.w.u. (PW1, PW2), gdzie zostanie dogrzana do zadanej temperatury przez kocioł gazowy, zasilając istniejącą instalację c.w.u w ciepłą wodę. Dodatkowo w pompach ciepła typu powietrze/woda istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii na potrzeby realizacji procesu odmrażania parownika, stąd wymagane jest zastosowanie zbiorników buforowych (ZB3, ZB4, ZB5), które umożliwi zwiększenie zładu wodnego instalacji grzewczej. Woda cyrkulacyjna doprowadzana będzie do zbiornika (PP) z istniejącej instalacji cyrkulacji.

Pompy ciepła muszą posiadać możliwość bezpośredniej współpracy z instalacją fotowoltaiczną, w szczególności muszą być sterowane sygnałem z inwerterów fotowoltaicznych. Wymagana temperatura 55 stopni C nie może być osiągana za pomocą wbudowanych grzałek elektrycznych.

Wymaga się doprowadzenia zasilania elektrycznego do każdej z kotłowni na potrzeby pomp ciepła.

Instalacje fotowoltaiczne

Przedmiotem zamówienia jest budowa, uruchomienie i przyłączenie do sieci energetycznej dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 38,88kWp każda oraz modyfikacja obciążenia istniejących przyłączy energetycznych w celu optymalnego wykorzystania produkowanej energii elektrycznej.

Celem jest optymalne wykorzystanie energii produkowanej w dwóch instalacjach fotowoltaicznych na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną instalacji pomp ciepła do produkcji CWU. Instalacje fotowoltaiczne wyposażone muszą w być w zabezpieczenie przeciwko wypływowi energii do sieci, układ sterowania pracą pomp ciepłą oraz zdalny monitoring pracy.

Wymagany jest montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie. Moduły ustawione będą na konstrukcjach stalowo aluminiowych palowanych na gruncie na podporach dwurzędowych. Każda z instalacji składać się będzie ze 144 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp. Odległość pomiędzy dwoma rzędami wynosić będzie 6,5m. Lokalizację montażu modułów fotowoltaicznych przedstawia załącznik nr 4 i 5. Schematy ideowe pracy instalacji fotowoltaicznych przedstawiają załączniki nr 6 i 7.

Od wykonawcy wymaga się podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektrycznej najbliższych obiektów oraz przeprowadzenia procedur związanych ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci OSD Energa. Wymaga się również by wykonawca był autoryzowanym serwisantem zamontowanych inwerterów fotowoltaicznych uprawnionym przez producenta do wykonywania na miejscu instalacji wszelkiego typu napraw.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA