MARYJA!

By ujawnić podstępy masonerii
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

By ujawnić podstępy masonerii

W Niepokalanowie czciciele Niepokalanej trwali na modlitwie w intencji „o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków..., a zwłaszcza masonów”, by na jaw wyszły ukryte zamysły serc masonerii.

Opracowany przez św. Maksymiliana statut Rycerstwa Niepokalanej jako główny cel wymieniał:

Staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Sam Maksymilian mocno wziął sobie tą intencję do serca, stąd też 28 kwietnia 1918 r. sprawował drugą w swym życiu Mszę świętą właśnie w intencji: „o nawrócenie schizmatyków, akatolików, masonów itd.” Cel ten podkreślany jest w różnych jego pismach wielokrotnie.

MI stara się o nawrócenie wszystkich, którzy nawrócenia potrzebują, z masonerią na czele, i o uświęcenie wszystkich i każdego z osobna, co są i będą kiedykolwiek i gdziekolwiek.

św. Maksymilian

Czy w innym miejscu:

Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej, miłość ku wszelkim duszom, nawet żydów, masonów i heretyków itp.

św. Maksymilian

Na rozpoczęcie trzeciego z rzędu czuwania o. Piotr M. Lenart przypominał ten cel. W prostych słowach mówił, że ta modlitwa, ten duch ofiary, całonocnego zmęczenia jest składany w intencji nawrócenia grzeszników. "Z naszej bowiem strony to czuwanie jest wyrazem troski o zbawienie wszystkich, zwłaszcza tych, których zbawienie jest najbardziej zagrożone" - mówił o. Piotr.

W tych intencjach modlono się na różańcu oraz sprawowano Mszę świętą w niepokalanowskiej bazylice. Po niej uczestnicy czuwania przeszli do kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana, by tam wysłuchać świadectw.

Czesław z Warszawy opowiedział o swojej drodze nawrócenia za przyczyną Maryi, dzięki której od zatwardziałego wroga Kościoła stał się rycerzem Niepokalanej. Na czuwanie przybył, aby jeszcze raz podziękować Niepokalanej za dar wiary, a prowadząc całonocną adorację dał wyraz tej wdzięczności.

Teresa z parafii Bobrowniki dała świadectwo o swoim synu, który uległ wypadkowi. Syn miał przy sobie Cudowny Medalik i to dzięki opiece Niepokalanej otrzymał łaskę całkowitego powrotu do zdrowia. Zaświadczyła, że dzięki przynależności do Rycerstwa Niepokalanej udaje się jej codziennie przybliżać do Pana Boga. Podkreśliła też, że przyjechała do Niepokalanowa, by modlić się za Polskę.

Nie zabrakło i innych świadectw ukazujących, jak Niepokalana prowadzi tych, którzy Jej powierzają swe sprawy, m.in. cudownego uwolnienia się od nałogu palenia papierosów, czy pokonania depresji. „Dzięki modlitwie różańcowej i Niepokalanej można wiele wybłagać - mówiła inna pani. "Trafiłam tu przez przypadek - dodała. - Zostałam przyprowadzona przez koleżanki z pracy, ale jestem pewna, że ten czas przyniesie wiele łask".

Katarzyna - jedna z uczestniczek czuwania, zwróciła uwagę, że "tu w Niepokalanowie trwa na modlitwie mała trzódka, a w Warszawie wychodzą zamysły serc wielu, zamysły niecne, zamysły względem naszej Ojczyzny. Z jednej strony modlitwa za masonów, a z drugiej odpowiedź masonerii, która atakuje, która chce zniszczyć moralność i dobro w naszym kraju".

Czuwanie z 16 na 17 grudnia 2016 r. zakończyło się poranną Eucharystią, podczas którego jedna osoba wstąpiła do Rycerstwa Niepokalanej.

O. Piotra M. Lenart przypomniał genezę czuwań, które nawiązują do stulecia powstania Rycerstwa i są odpowiedzią na masońskie "psucie obyczajów". "Te ich metody nie zmieniły się i dzisiaj..., masoneria pociąga za te przysłowiowe sznurki, aby zdeprawować, aby zniszczyć to, co chrześcijańskie na różne sposoby” - zwrócił uwagę o. Piotr i wskazał, że ratunek, siła i moc są w Niepokalanej, a do nawrócenia służą proste środki: przede wszystkim modlitwa - w tym codzienne odmawianie aktu strzelistego do Niepokalanej, gdyż - jak pisał św. Maksymilian - rycerze "stając się w ten sposób narzędziem w ręku Niepokalanej, co dzień gorącym westchnieniem modlą się do Niej słowami, które sama na Cudownym Medaliku objawiła".

Kolejne czuwanie modlitewne odbędzie się w Niepokalanowie z poniedziałku na wtorek, 16/17 stycznia 2017 r.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA