MARYJA!

160 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło Soohaczewa / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, przed 22 II 1928 1

... 2 częli rekolekcje. To już chyba rozpoczęcie nowicjatu trzeba będzie o jeden dzień odroczyć? (Choć to "non videtur de validitate" 3, tak, że może i po rozpoczęciu nowicjatu można by rekolekcje wykończyć).

Przed napisaniem sprawozdania urządziłem "scrutinium" 4, by czasem moje zdanie nie było stronnicze.

Czy na św. O. Franciszka mogliby otrzymać habit aspiranci: 1) Sygnowski Wacław, wstąpił 16 VI; 2) Kurpias Lucjan wstąpił 20 VI; 3) Kuźba Stefan, wstąpił 2 VII i 4) Piasecki Bolesław wstąpił 2 VII?

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS – Myślę: kiedy to w "Ruchu" na dworcach książki MI wyprą pornografię?


"1" Odpowiedź na list nosi datę 22 IX 1928; zatem sam list był pisany przed 22 IX 1928.

"2" Brak początku listu. Ta część listu, którą posiada AN, zachowała się dzięki szczęśliwej okoliczności, że na odwrocie o. prowincjał udzielił odpowiedzi, która pozwala domyślać się, co było tematem zaginionej części listu. Brzmi ona:
"Kochany Ojcze!
Świadectwo Kierzkowskiego odsyłam. Załączam takie dwa listy do załatwienia. - Wypisanym aspirantom można dać habit. 4 X br. przed rozpoczęciem nowicjatu 8 pełnych dni rekolekcji. Jeżeli coś uzbieracie grosza, przyślijcie alumnatyk warszawski, ponieważ w pierwszych miesiącach szkolnych wielkie mam wydatki. Intencje mszalne otrzymałem.
Całuję Was serdecznie i ściskam
fr. Cornelius
Lwów 22 IX 1928".
Na odpowiedzi o. Kornela znajduje się nota odręczna OMK: Odp. 5 X 28. M.

"3" nie wydaje się konieczne do ważności

"4" zebranie opinii wśród członków klasztoru o kandydacie do nowicjatu

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA