MARYJA!

89 - Do o. Alfonsa Kolbego
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Grodno, 22 V 1925

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

List i kartkę dostałem 1.

Za odprawienie intencji niech Niepokalana nagrodzi. Odbitki trochę zamglone, niewyraziste; druk więc będzie jeszcze gorszy. Z fotografii niewyrazistych nie warto klisz robić. Bardzo pożądane klisze kreskowe, bo te i na pewno zawsze dobrze wychodzą. Jeżeli kliszarz niedokładnie robi, to można ostatecznie posłać o. Florianowi do Warszawy, by dał robić u Wierzbickiego 2, ale klisze, które dałem robić we Lwowie podczas pogrzebu O. Prowincjała 3 przecież były dobre. - Wolna więc ręka, jak uważasz tak rób.

Co do cen, to już trudno, trzeba ale zgodzić, bo ja obecnie nie orientuję się w tych cenach dostatecznie. Należytość wyrównuj z "Rycerza" czy dyplomików tercjarskich 4 czy dodatków rubrycelowych, tylko chciałbym mleć jednak ewidencję dochodu i rozchodu, bym mógł to zapisać w księdze kasowej.

O memento bardzo proszę.

Twój brat
Maksymilian

Dopisek Pomiędzy kliszami można dać warstewki z gazetowego lub innego papieru (po kilka kartek), potem jeszcze silnie opakować i dobrze by było zaszyć w płótno, a nie zepsują się w drodze. Zaszycie niekonieczne.


"1" Korespondencja nie zachowała się.

"2" Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Ska, Warszawa, ul. Chmielna 61, prowadziły własną drukarnię, litografię, offset, cynkografię, introligatornię i elektrolizę.

"3" Pogrzeb prowincjała o. Alojzego Karwackiego, zmarłego 4 IV, odbył się 7 IV 1924 we Lwowie.

"4" Dyplomiki tercjarskie (4 strony druku małego formatu), zawierały błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu, streszczenie reguły III Zakonu, odpusty i przywileje, oraz miejsce do wpisania przyjęcia do III Zakonu i profesji.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA