MARYJA!

823 - Do br. Wawrzyńca Podwapińskiego
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 22 I 1941 1

Celem uniknięcia większego obciążenia Dyrekcji, lepiej by było na razie wedle skrótu 2. Namyślam się, czyby w ogóle nie umniejszyć schodów 3, ale wtedy referat musiałby być sliniej rozbudowany.

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Dać opinię ogólną w tej sprawie.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane zaczerpnięte z projektu br. W. Podwapińskiego w sprawie bezpośredniej zależności działu zegarkowego od dyrekcji, a nie za pośrednictwem kierownictwa dziewiątego. OMK dał odpowiedź odręczną na projekcie.

"2" tj. za pośrednictwem kierownictwa dziewiątego.

"3" czy nie znieść pośrednich ogniw miedzy działem zegarkowym a dyrekcją.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA