MARYJA!

761 - Do Niepokalanowa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Kraków, 22 VIII 1939

Maryja

Drogie Dzieci!

Jeszcze kapituła nie rozpoczęta, bo Najprzewielebniejszy O. Generał 2 nie przyjechał jeszcze. Przybędzie tu dopiero z N. O. Sekretarzem O. Abate jutro, tj. w środę o godzinie 7.45, a o godzinie 9 zacznie się Msza św. do Ducha Przenajświętszego w intencji kapituły tak jak i u nas w Niepokalanowie na nowicjacie uroczysta śpiewana, tylko że jeszcze z asystą.

Dzisiaj o godzinie 10 będziemy, wszyscy ojcowie kapitułami, mieli konferencję. Coś jak w Niepokalanowie profesi czy nowicjusze, czy też inne grupy braci. Kto ją będzie dawał, jeszcze nie wiem, więc też nie mogę powiadomić.

Ojców zjechało się do 40, czy nawet coś ponad. Zresztą jak na dwie prowincje 3 to nie za wielu.

Wczoraj z o. Hugolinem poszedłem na Wawel i oglądnąłem go na zewnątrz budynków - bez płacenia za wstęp do środka, bo i czasu nie było. Ostatnio byłem na Wawelu, zdaje się, jako kleryk przed 27 laty. Nie opowiadam nic z tego, bo bracia profesi to i wnętrze przed rokiem zwiedzali, więc już wszystko wiedzą.

Spodziewam się, że wszyscy bracia - ale bez wyjątku żadnego wszyscy - dopomagać nam będą w kapitale nie tylko przez zewnętrzną modlitwę, ale i wewnętrzną, tę, o której św. O. Franciszek mówi w Regule 4, by bracia nie gasili ducha modlitwy, ducha wznoszenia zawsze myśli do Boga, myśli, tj. intencji swojej w działaniu, by pracować i wypoczywać, i cierpieć, a nawet odprawiać zewnętrzne modlitwy dlatego tylko, że taka jest Wola Niepokalanej, by Jej a przez Nią Najświętszemu Sercu Jezusowemu przyjemność sprawić.

A nigdyniczym nie szukać zadowolenia innych intencji jak, że to się podoba, a tamto nie, i to do przekonania trafia, a tamto nie trafia, albo że w tym jest wyrachowanie, by coś tam dla siebie osiągnąć itd., itd.

Te "inne intencje" opóźniają rozwój Niepokalanowa, rozwój poszczególnych dusz, które by nie usiłowały porozrywać tych więzów a i wzlecieć do wyższych ideałów, do Boga, do zdobycia dusz dla Niego przez Niepokalaną, czyli bezpośrednio dla Niej.

Módlmy się, by Niepokalana sprawiła, byśmy coraz czystszą mieli intencję i coraz szczytniejszą.

Wasz
br. Maksymilian Maria Kolbe 5

PS Przyznam, że z pewną troską i... smutkiem kreśliłem te ostatnie zdania, bo wiem, że gdyby ktoś uparł się i nie chciał pójść drogą Niepokalanej, to go te słowa nie tylko nie pobudzą do życia wyższego, ale zatwardzą jeszcze i tylko powiększą odpowiedzialność za jeszcze jedno słowo dobre słyszane, a... nie wykonane, zlekceważone, wzgardzone.

Niech nas wszystkich Niepokalana od tego ustrzeże. Ale... nawet Ona nas nie zastąpi.

Musimy sami chcieć wyrzec się siebie i Jej się oddać


"1" Na górze listu uwaga OMK: "Do przeczytania w refektarzu".

"2" o. Beda Hess.

"3" Zob. Pisma OMK IV, 692 przyp. 3.

"4" Reguła św. Franciszka z Asyżu rozdz. V: "Bracia ... niech pracują wiernie i nabożnie tak, aby ... nie zgasili ducha świętej modlitwy i pobożności, któremu wszystko inne doczesne służyć powinno".

"5" Pod podpisem OMK złożył swój podpis o. Florian Koziura: br. .Florian Ma.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA