MARYJA!

734 - Do o. Bedy Hessa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 4 II 1939


Przekład polski

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

Z wielką wdzięcznością otrzymaliśmy list 1 o medaliku na Wystawie Rzymskiej Akcji Katolickiej i następnie, przez br. Iwona wracającego z Japonii przez Rzym, sam medalik. Nie wiemy jednak, co znaczy wyrażenie, że Niepokalanów "nie wszedł ściśle do kategorii zatwierdzonych" 2.

Nadal jest rzeczą pożądaną wydać w wiernej kopii tekst oryginalny statutu MI aprobowany przez kardynała Pompilj przy erekcji MI w dniu 2 stycznia 1922 w Rzymie 3 - jako podstawa dla uwierzytelnienia statutów partykularnych.

Byłoby też dobrą rzeczą poddać zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską same statuty podstawowe, zgodnie z kan. 689 § 1, aby - jak mówi § 2 tegoż kanonu - nie podlegały zmianom.

Nasza Stacja Radiowa 4, która w dniu święta Niepokalanej roznosiła Jej chwałę na falach eteru po całym świecie, teraz ze względu na atak czynników akatolickich milczy, lecz Niepokalana bez wątpienia w końcu odniesie zwycięstwo.

Wkrótce prześlemy sprawozdanie z pracy Niepokalanowa za rok ubiegły.

Proszę o serafickie błogosławieństwo dla siebie i dla całej rodziny zakonnej

br. Maksymilian M. Kolbe


"1" Nie udało się dotąd wspomnianego listu odnaleźć.

"2" Zdanie niejasne.

"3" Wspomnianego tekstu AN nie posiada, natomiast przeredagowany tekst statutu MI znajduje się w "Manuale dei devoti dell"Immacolata", Roma 1930, 544-550. Por. Pisma OMK IV, 627 przyp. 2.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 711 przyp. 3.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA