MARYJA!

694a - Do o. Feilce Castagnaro w Rzymie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 10 V 1938


Przekład polski

Maryja

Drogi Ojcze,

Bardzo przepraszam, że tak długo zwlekałem z odpowiedzią na list Ojca z 12 marca.

Nie trzeba się dziwić, że prymaria nie może żyć i działać normalnie, ponieważ nie ma nikogo, kto by miał czas nią się zajmować. Studenci robią, ile mogą, ale teraz studia są ich najważniejszym obowiązkiem.

Byłoby dobrze, ażeby "Cavaliere" powrócił do prowincji, w której rozpoczął swój żywot, tj. do Padwy.

Niepokalana ma na wszystko swój czas a także i na swe Niepokalanowy ma zarezerwowaną odpowiednią godzinę. Jednak ze swej strony możemy i powinniśmy uczynić wszystko, co tylko możemy.

Album otrzymałem. Dzięki niech będą Niepokalanej. Jestem pewien, że za łaską Niepokalanej dopomoże on duszom do Jej poznania i ukochania.

1 - Odnośnie do spraw Rycerstwa, jeżeli Niepokalana pozwoli, spróbuję napisać kilka słów. Duch jest wyrażony w akcie poświęcenia, ale w tym naprawdę naszym. Cel jest ten sam jak w dyplomiku MI, naturą jest - być własnością Niepokalanej, "być Jej pod każdym względem i bez ograniczeń". To wszystko jest naprawdę ogólne, lecz duża rozciągłość wymaga dużego uogólnienia. Można by jednak dokonać bardziej szczegółowego wyliczenia, nawet w kilku tomach.

2 - Każda rzecz ma coś zróżnicowanego, coś właściwego sobie. MI tym się specjalnie różni od doktryny bł. Grigniona, że ma poza sobą nie tylko tezę "franciszkańską", lecz również dogmat Niepokalanego Poczęcia ze wszystkimi jego konsekwencjami teoretycznymi i praktycznymi. A następnie, że w swym celu uniwersalnym, "uświęcenie wszystkich", uwzględnia powszechne pośrednictwo Niepokalanej, a tym samym konieczność zdobycia całego świata przez Niepokalaną.

3 - Jeśli chodzi o o. Girolamo, to gdy będę miał kilka chwil czasu, postaram się coś mu posłać. Jednak teraz jestem ogromnie zajęty.

4 - "Citta dell"Immacolata" jako centrala narodowa MI na Włochy, powinna być domem międzyprowincjalnym dla całych Włoch, a nie tylko dla jednej prowincji. Lecz na początek może być w tej prowincji włoskiej, w której będzie wydawany "Rycerz". Z tej racji, może, w prowincji padewskiej. Z czasem, jeśli Niepokalana zechce, może również powstanie Niepokalanów międzynarodowy.

5 - Za jakiś czas będę się starał przesłać coś więcej odnośnie do MI.

Mój Najdroższy, pytasz mię, kiedy Cię wezmę do współpracy ze sobą - a także o. Romelio 1. Starajcie się robić wszystko co możecie dla sprawy Niepokalanej tam, gdzie Was postawi Opatrzność, a Ona - przez święte Posłuszeństwo - wyznaczy Wam to, co dla Niej powinniście robić.

Na razie kończę te krótkie a tak spóźnione odpowiedzi na Twój miły list.

Przesyłam Ci niektóre materiały, aby Ci sprawić przyjemność i abyś mógł je przetłumaczyć na włoski, tak aby się nadawały do druku, gdyż ja popełniam wiele błędów.

Módlmy się nawzajem, abyśmy nie przeszkadzali Niepokalanej.

W św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe


$e754 = "1 Może o. Romeo Giuseppe z Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej?

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA