MARYJA!

693 - Do o. Gracjana Kołodziejczyka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 8 V 1938

Maryja!

Drogi Ojcze,

Już po kłopotach, prawda? Bo tam już o. gwardian 2 z nowymi siłami i duchowymi, i angielsko-językowymi, no i kieszeniowymi, zjechał. Nie dziwię się, że i Ojcu czasem ręce opadały, bo i mnie też nieraz bezsilnie zwisały, ale wtedy nic lepszego zrobić nie można, jak wszystkie trudności Niepokalanej oddać, strzec się bardzo nie wtrącać się zbytnio w nie swoje sprawy, to znaczy w sprawy Niepokalanej, czyli te trudności, które raz już Jej oddane, przecież nie do nas należą.

U nas, dzięki Niepokalanej, wszystko coraz lepiej. Masoneria przez swoje różne macki coraz zacieklej w Niepokalanów uderza, ale też i Niepokalana przez swój Niepokalanów coraz wspanialej miażdży głowę tego węża por. Rdz 3,15. Ot tak, jak przystało w boju, coraz nowe ataki, kontrataki, obawy, naturalne niepokoje, radości zwycięstwa, prośby i dziękczynienia pod adresem Niepokalanej. - I Wy też nie róbcie inaczej, chociaż czasem ciemno, bo zwątpienie (ale to dobrowolne) byłoby oznaką, że wiara w Niepokalaną nieco osłabła, a tym sprawilibyśmy Jej raczej przykrość niż radość.

Nie mamy też się co dziwić, że inni otaczający nas ludzie mają nie tylko cnoty, ale i różne niecnoty, bo dopiero w niebie otrząśniemy się wszyscy z ułomności. Więc ochotnie i wesoło naprzód.

Wybiera się do Was o. Janusz 3. Szczere złoto. Dusza całkowicie Niepokalanej oddana. Kuleje nieco na płuca, ale cóż to szkodzi. A może uda mu się zrobić to, o czym ja marzyłem, to znaczy złożyć swoje kości pod trwały fundament w Mugenzai no Sono 4.

Na razie tylko tyle, bo czasu mało, a roboty duża moc.

Oremus ad invicem

br. Maksymilian M-a Kolbe 5


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza OMK, br. Kamila Banaszka: "O. Gracjan Kołodziejczyk".

"2" o. Samuel Rosenbaiger

"3" o. Janusz Koza wyjechał z Polski na misje do Japonii 4 XI 1938 - zob. Pisma OMK IV, 713.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 706.

"5" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA