MARYJA!

683 - Do o. Anzelma Kubita
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 22 II 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam nieco spraw. Br. Walenty już przyjechał. Pisał mi jeszcze kiedyś o. Hugolin, bym go zabrał. Myślałem, że sprawa "przyschnie" i dlatego zwlekałem z załatwieniem i odpowiedziałem tylko, że nieco później załatwię. Gdy jednak potem o. Hugolin osobiście przed o. Florianem w Warszawie nalegał, posłałem zaraz br. Wenantego na tymczasowe zastępstwo. W wyniku, napisał on do mnie list z przedstawieniem racji przeciwnych i z zaznaczeniem, że i do O. Prowincjała napisał. Uważam obecnie całą sprawa za załatwioną na czysto.

Mamy kłopot z Łodzią i zdaje się, nie obejdzie się bez objęcia tamtej placówki przez naszego brata. Choć tak szkoda braci rozsyłać, bo i tu w Niepokalanowie roboty po uszy dla rozwijania MI i "Pięciolatki" 1

Bracia Mateusz i Juliusz czy mogą odbyć instruktorski kurs harcerski w Poznańskiem od 6 do 16 marca?

Br. Emil też się już uspokoił.

Niejaki śp. J. Kozłowski zapisał na Niepokalanów 1.000 zł na odprawianie po wieczne czasy za niego Mszy św. Zdaje mi się, może najlepiej będzie z miejsca odmówić i nie przyjmować takich ciężarów?

Słuch mię doszedł, że jakoby mówiono (o. Wenanty), że moje poglądy i o. Mariana na sprawę dziennika są zasadniczo różne. - Ja ani o. Marian jeszcze o tym nie wiemy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 2

PS 3 - Mówił mi br. Paweł (w przejeździe), że komisarzem w Anglii jest o. Cuthbert mój kolega z Kolegium Międzynarodowego z Rzymu i że pragnąłby otrzymać kilku braci nie na stałe, ale na kilka lat. Czy mogę nawiązać z nim kontakt w sprawie wysłania kilku braci dla nauczenia się angielszczyzny, z tych co zgłosili się na misje?


"1" Zob. Pisma OMK IV, 678 przyp. 4.

"2" Własnoręczny podpis.

"3" Postscriptum jest rękopisem.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA