MARYJA!

676 - Do o. Anzelma Kubita
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 19 I 1938

Załącznik 1. Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Deklaracja na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. / Telefony: Teresin koło Sochaczewa nr 13 / Błonie nr 88.

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przysyłam intencje mszalne i zestawienie kasowe z grudnia. Najważniejszą pozycją, to ofiary czytelników "Rycerza" włączone pod "Różne". W tej chwili ogólne zadłużenie, dzięki Niepokalanej, stopniało do 73.000, z czego 35.000 zł jest rozłożone na kilka lat, jako należność za intertyp. Papierni mamy do spłacenia jeszcze 13.000 zł.

Przesyłam też kopię przyjęcia ofiary bez zobowiązań w formie realności sprzedanej czy do sprzedania, w kwocie 400 i coś złotych. Całą sprawę przeprowadził o. Witalis.

Br. Narcyz poszedł dnia 11 stycznia br.

O. Pacyfik już do Grodna pojechał.

Byłoby może lepiej, żeby różni "niedokończeni" albo "kulejący" tu się nie zatrzymywali, bo tu nowicjat kleryków i braci, i pierwsze wrażenia o życiu zakonnym.

O. Piotr z polecenia lekarza ponownie pojechał do Zakopanego na 6 do 8 miesięcy. Rana po operacji nie goi się z powodu gruźliczych prątków.

Bracia z Mugenzai no Sono spodziewają się (czy pragną) kilka słów dla siebie od O. Prowincjała.

Czy ogłaszać nową pielgrzymkę do Rzymu? 1 Załączam papier.

W sprawie ogłaszania Kongresu w Budapeszcie załączam wyjaśnienia o. Mariana. Kazałem ogłaszać i w niedzielę już było zamieszczone.

Czy na zwyczajne Targi Lipskie mogą pojechać o. Florian, br. Efrem - kierownik reprodukcji (drukarnia, chemigrafia), br. Salezy kierownik narzędziowego (naprawa i konstrukcja maszyn) i br. Manswet (działowy elektrotechniczny)? - Pilne.

Czy br. N.N.2, diakon, ma mieć wyjątkowy regulamin (późne wstawanie, zwolnienie z chóru)?

Dołączam ogólne przepisy Niepokalanowa 3.

Chciałem przywieźć wczoraj coś więcej, ale samolot w połowie drogi zawrócił i tak wylądowałem z powrotem w Warszawie. Przy okazji, to "coś" przywiozę 4.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M. Kolbe

6 załączników

Załącznik 1 5

Niepokalanów, 8 I 1938

Deklaracja

Niniejszym zaświadczam, że Konwent OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za zgodą wszystkich Ojców przyjmuje zapis realności w Żółkwi przy ul. Chłopickiego 1, uczyniony przez śp. Monikę Stanisławę Urbanikową z domu Bujnowicz.

O. Maksymilian M-a Kolbe 6
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru

Pieczęć okrągła z napisem:
Sigillum Conventus Fratrum Minorum S. Francisci Conv. Immaculatae Conceptionis in Niepokalanów. - W środku postać Niepokalanej, po bokach litery M i I.


"1" Dokumenty archiwalne AN milczą, stąd można przypuszczać, że trzecia pielgrzymka do Rzymu nie odbyła się (w 1937 odbyły się dwie - na Wielkanoc i na Boże Narodzenie).

"2" Nazwisko pominięto ze względu na dyskrecję.

"3" Zob. Pisma OMK VII, 1117.

"4" Brak bliższych szczegółów.

"5" Dalszych 5 załączników brak. Były to: wykaz intencji mszalnych, zestawienie kasowe, sprawa pielgrzymki do Rzymu, wyjaśnienie o. Mariana związane z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Budapeszcie, przepisy ogólne Niepokalanowa.

"6" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA