MARYJA!

653a - Do braci aspirantów w Niepokalanowie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1946, 423-424.

Zakopane, 14 X 1937

Drogie Dzieci!

Niech Niepokalana wynagrodzi za życzenia i módlcie się, by Ona swobodnie mną rozporządzała.

Piszecie, że w mej nieobecności przekroczyliście progi Niepokalanowa, boście najmłodsi. Módlcie się do Niepokalanej, uciekajcie się do Niej często w trudnościach i pokusach, a Ona doprowadzi Was i do nowicjatu, i do ślubów symplicznych, i solemnych, i do tych ślubów wiecznych, to jest skonania po wiernej służbie aż do końca.

Ufajcie, że od Niej otrzymacie, i to na pewno, to wszystko, co Wam i do zbawienia, i do wytrwania w Zakonie, i do uświęcenia będzie kiedykolwiek potrzebne. Przyjdą co prawda i burze, ale kto Niepokalaną szczerze miłuje, ten przejdzie przez wszelkie, choćby najbardziej niebezpieczne nawałnice zupełnie nietknięty, nieskalany grzechem. I w razie potknięcia się, upadku, nie traćcie nigdy ufności, bo jeżeli tylko do Niej się uciekniemy, to każdy nawet upadek wyjdzie nam na większe upokorzenie, większą czujność - słowem, na większe dobro.

Już kończę, polecając Was wszystkich opiece Niepokalanej, naszej Matuchny, Pani, Królowej, Władczyni, Hetmanki.

br. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA