MARYJA!

642b - Do o. Mieczysława Mirochny
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 14 IX 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

List w sprawie internatu pokazałem O. Prowincjałowi 1, który obecnie znajduje się u nas na wizytacji 2. Poruczmy sprawę Niepokalanej, a Ona najlepiej ją rozwiąże. O. Samuel też mi w tej sprawie pisał. N. O. Prowincjał obawia się zbyt dużych wydatków 3. Ostateczną decyzję zapewne N. O. Prowincjał po rozważeniu wszystkiego prześle (tak przypuszczam). Módlmy się, by Niepokalana i w tej sprawie wedle swych planów postąpiła, a na pewno będzie dobrze.

Kiedyś to ja starałem się "walczyć" z trudnościami, ale potem przekonałem się, że wszystkie obracają się tylko na większe dobro dla sprawy Niepokalanej.

Tylko dbaj bardzo o swoje zdrowie, by wystarczyło na czas, dopokąd inni nie przybędą i jeszcze na długie lata potem.

Ja pokaszluję i N. O. Prowincjał poleca mi znowu Zakopane. Niech się dzieje wola Niepokalanej.

W Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe


"1" o. Anzelmowi Kubitowi

"2" Zob. Pisma OMK IV, 642 przyp. 2.

"3" Chodziło o budowę osobnego lokalu, który pomieściłby Małe Seminarium - zob. też Pisma OMK IV, 699.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA