MARYJA!

637a - Do o. Samuela Rosenbaigera
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Komisariatu OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Centrala Milicji Niepokalanej / OO. Franciszkanie, Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa (Wr.), Polska - Pologne / Konto PKO Warszawa nr 150.283. Telegramy: Rycerz Teresin koło Sochaczewa, Telefon: Teresin koło Sochaczewa 10. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 29 VII 1937 1

PS - Ja bardzo mało pisuję, bo mam pracy dosyć dużo, ale przy pomocy Niepokalanej sprawa Jej rozwija się coraz bardziej.

Smutno mi tylko, że wpośród świeżo wyświęconych tak słabe poświęcenie dla ideału, dla sprawy nawrócenia i uświęcenia dusz.

Gdyby nie to, to i do Nagasaki można by było kogoś posłać, nikt się jednak nie zgłosił 2.

Ale niechaj Niepokalana sama urabia naszą przyszłość.

Czekajmy na wychowanków Niepokalanowa 3. O ile Lwów i Kraków ich nie przerobił, to może będzie pociecha 4.

Z prośbą, bym Niepokalanej nie bruździł

br. Maksymilian M.


"1" Dopisek do listu br. Łukasza Kuźby z datą 29 VII 1937.

"2" Z wyświęconych w 1937 r. zgłosili się jednak na misje o. Donat Gościński i o. Janusz Koza.

"3" Pierwsi wychowankowie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie zostali wyświęceni w 1939 r.

"4" W liście br. Łukasza Kuźby jest zdanie: Na klerykacie we Lwowie i w Krakowie jest duch misyjny, szczególnie zaś wśród pewnych znaczniejszych nawet grupek.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA