MARYJA!

622 - Do o. Anzelma Kubita
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 25 III 1937

Laudetur Iesus Christus - Maria!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Wreszcie zdobywam się na słów kilka.

"Wiadomości z Prowincji" już wszędzie rozesłane.

Szkic kościoła 1 pomyłkowo tam zajechał, chciałem go bowiem jeszcze ja przedtem widzieć. Jest to dalszy ciąg zwyczajnej akcji w kierunku budowy. I ja nie bardzo palę się w tej sprawie, bo i długi spore, i urabianie dusz przez prasę pilniejsze.

Infirmeria uważała, że inni bardziej potrzebują wizyty lekarskiej niż br. Donat i dlatego zamieściła go na liście między ostatnimi. Lekarz potwierdził słuszność poglądu infirmerii i zalecił, by br. Donat wziął się do roboty. Tylko w nogach coś tam jest. Obecnie ma pracę fizyczną. Jego zakonnością staram się opiekować jak mogę, ale czasem uważam stan jego za beznadziejny, nie ze złej woli, ale po prostu z braku powołania? 2

Nie widzę powodu wysyłania gdziekolwiek br. Tomasza. Sądzę, że po odroczeniu ślubów obawia się tylko, by na przyszłej balotacji nie było jeszcze gorzej. Zresztą od niego samego zależy, jak bracia będą głosować na jego śluby. - Uwagi w myśl instrukcji zwróciłem.

O. Piotr mieszka u sercanek na Łukaszówkach w Zakopanem. Jest mu coraz lepiej, chociaż dłuższy czas będzie tam musiał pobyć. Piękny jego list dla orientacji załączam.

O. Edmundowi 3 10 intencji będzie się wysyłać.

Do Rzymu 4 pojechali bracia: Salezy, Łukasz, Joachim i Klaudiusz; br. Manswet nie pojechał z powodu sprawy "lwowskiej" 5, a br. Czesław z powodu harówki w sekretariacie. Litteras 6 braciom wystawiłem.

Sprostowania Kurii w sprawie siostry Iwony 7 przedtem MD nie zamieścił, bo brakowało podpisu.

Poproszą o pozwolenie zaczęcia "Rycerza" łacińskiego 8. Byłby na razie raz na dwa lub trzy miesiące i w małej objętości. Możliwość istnieje i kapituła konwentu też już dawniej przyjęła.

O. Wojciech w Rzymie radził, by wyznaczyć w Polsce postulatory dla naszych zmarłych w opinii świętości, a on go zamianuje delegatem z prawem urzędowego występowania i dostarczy wszelkich instrukcji. Zdaniem jego o. Peregrynowi będzie za trudno. Czyby nie można o. Kornela? 9

OO. Jezuici z "Misji Katolickich" 10 wysłali do Mugenzai no Sono 500. - zł. Niech im Niepokalana wynagrodzi.

Załączam skróty niepokalanowskie 11, kłopot w sprawie intencji mszalnych za MD i opinię gwardiana grodzieńskiego 12 o zdrowiu o. Innocentego (opinia poufna na żądanie).

Czy dubium w sprawie dimissionis 13 już rozwiązane?

Werbiści proponują 25% za umożliwienie wysłania ich pieniędzy (około 500.-) z banku w Polsce do Japonii. Chyba nie wypada nic wziąć. Nam bardzo życzliwi.

Br. Szymon kuleje na płuca i br. Gaudentemu lekarz polecił pewien wypoczynek, a br. Atanazemu na gardło poradził górskie powietrze. Może by wszystkich wysłać do Halicza.

Sprawa ustawy co do zwrotu dóbr zagrabionych powstańcom - dzięki Niepokalanej - przy gorliwych zabiegach dwóch z braci, została przychylnie potraktowana w poprawce Senatu i powraca znowu do Sejmu. - Wycinek 14 załączam.

Załączam też dla orientacji jedną z opinii urzędowych o bracie Donacie, jego kierownika pracy.

Przepraszam za tak bezładne nagromadzenie różnych spraw, ale bo i czasu tęgo nie staje.

Wreszcie serdeczne ze wszystkich niepokalanowskich serc życzenia w święto Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo radości, dużo pokoju i dużo, dużo szczęścia, chociaż w pośród cierni i krzyżów.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Pierwotny plan kościoła projektował architekt Wtórzecki, obliczeń statycznych dokonał inż. Jerzy Nechay, obaj z Warszawy. po uzyskaniu aprobaty władz zakonnych (prowincjałatu) i władz administracyjnych (starostwa i województwa) i zatwierdzeniu przez warszawską kurię metropolitalną (12 XII 1938), przystąpiono do zakładania fundamentów.
Poświęcenie krzyża i placu kościelnego odbyło się 28 V 1939. Rozpoczęcie budowy planowano na 1939, ukończenie prac na 1941.
Wojna przerwała dalsze prace. Po wojnie przystąpiono do budowy kościoła w 1948 według planów inż. Zygmunta Gawlika z Krakowa.

"2" Br. Donat Michniewicz opuścił zakon 26 III 1937.

"3" O. Edmundowi Dulikowi, gwardianowi i proboszczowi w Lubomierzu, brakowało intencji mszalnych.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 617 przyp. 4.

"5" Zob. Pisma OMK IV, 609 przyp. 2.

"6" Litteras obedientiales czyli obediencję, w tym wypadku legalne pozwolenie przełożonego.

"7" Trudno dociec, o co chodzi.

"8" Zob. Pisma OMK III, 536 przyp. 1.

"9" Według oświadczenia o. Anzelma Kublta, o. Kornel Czupryk nie miał zlecenia prowadzenia spraw beatyfikacyjnych.

"10" "Misje Katolickie" - zob. Pisma OMK I, 101 przyp. 8.

"11" Zob. Pisma OMK III, 542 przyp. 2. Tu idzie o bardziej szzzegółowe skróty poszczególnych kierownictw i działów pracy stosowane w Niepokalanowie. Niektóre z nich są podane w Pismach OMK VII, 1112, 1158, 1212.

"12" o. Hadriana Leduchowskiego

"13" wątpliwość w sprawie wydalenia

"14" Zob. Pisma OMK IV, 628 przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA