MARYJA!

612b - Do siedziby MI w Asyżu
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia / dell"Ordine / dei / Frati Minori Conventuali. - Fotokop.: AN.

Rzym, 31 I 1937


Przekład polski

Moje Drogie Dzieci!

Z wielkim zadowoleniem przeczytałem Wasz. list, z którego widać jak bardzo kochacie naszą najukochańszą Matkę, Niepokalaną.

Na dzień 11 lutego nie mogę, niestety, przyjechać do Was, ponieważ Niepokalana przez usta Najprzewielebniejszego Ojca Generała wyraziła mi swoją wolę, abym w tym dniu powiedział kilka słów podczas akademii mającej się odbyć w Rzymie.

Przybędę więc do Was, moi Najdrożsi, po dniu 11 lutego.

W Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA