MARYJA!

600 - Do o. Mieczysława Mirochny
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwa "Milicji Niepokalanej" / "Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Niepokalanej", "Mały Dziennik" / OO. Franciszkanie, Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa (Wr.) / Administracja: Telegramy: Rycerz Teresin Sochaczewski, Dziennik Teresin Sochaczewski. Telefony: ogólny Teresin Sochaczewski nr 10, redakcyjny Teresin Sochaczewski 13. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 11 XI 1936

Maryja!

Drogie Dziecko!

Długo się nie odzywałem, bo trudno dosyć było z chwilą wolniejszą, ale dziś zwolniłem się z kolacji i medytacji i siadłem, by wreszcie coś posłać.

Piszesz w liście z dnia 18 IX, że przykro Japończykom, że o. Korube 2 nie powróci. Zapewnij ich, Drogi Ojcze, że Niepokalana sama tak rozporządziła, bo i nie miałem nawet chęci ruszać z Mugenzai no Sono, by kości moje położyć jako fundament pod placówkę, ale opowiadałem już, jak to się stało nie wedle mej woli, lecz wedle woli Niepokalanej, że wyjechałem z Japonii i także że pozostałem w Polsce. Od pierwszej bowiem chwili, jeszcze przed kapitułą oświadczyłem N. O. Prowincjałowi moją gotowość powrotu do Mugenzai no Sono, ale Niepokalana miała inne plany. Jeszcze je nie całkiem rozumiem a, ale stopniowo o ile mi to potrzeba do działania. Na razie wiem na przykład, że od nowego roku zacznie wychodzić "Rycerz" łaciński dla kleru na cały świat 3. Robię też reorganizację Niepokalanowa 4, by celem nie było wydawnictwo ale MI, a wydawnictwo jednym środkiem pomiędzy innymi środkami. Itd.

Teraz już zapewne sprawa u Was uregulowana 5.

Ojców Romualda i Teodora już tu nie ma; natomiast przybył o. Piotr.

Nie wiem, czy już podziękowałem za życzenia. Proszę powiedzieć skośnookim, że sprawili mi przyjemność swoimi podpisami, taihen yorokonde imashita 6.

Dziecko Drogie, kochajmy Niepokalaną co dzień więcej i więcej. Tu nie ma i nie może być granicy, a Ona coraz bardziej oczyszczać będzie serce nasze z naturalizmu i przemieni w siebie. Cześć Niepokalanej, to tajemnica, której wielu nie zna jeszcze, a raczej zna i praktykuje tylko powierzchownie, a tymczasem to jest z woli Bożej istota całej świętości.

W Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe


"1" Na adresata wskazuje dopisek Autora: O. Mieczysław

"2" O. Korube - tak brzmiało w wymowie japońskiej nazwisko o. Kolbego.

"3" Por. Pisma OMK III, 536 przyp. 1.

"4" Por. Pisma OMK IV, 595.

"5" Sprawa bliżej nie znana.

"6" bardzo się ucieszyłem

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA