MARYJA!

596 - Do o. Anzelma Kubita
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Ogólny widok Niepokalanowa od strony zachodniej. Druk. "Rycerza Niepokalanej" - Niepokalanów.

Niepokalanów, 1 VIII 1936

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Doniósł: mi o. Marian, że lekarz a, który mnie badał podczas niedawnego niedomagania, poleca mi wyjazd na 3 tygodnie i wręczył bezpłatny imienny bilet do Zakopanego (a raczej i na Kasprowy Wierch) i z powrotem z ważnością do 31 sierpnia br. - Poprosiłbym więc - o ile N. O. Prowincjał to uważa za stosowne - o licentiam 2.

U nas dzięki Niepokalanej wszystko dobrze. O. gwardian halicki, a nasz eks-prokurator 3 oblicza, że w przeciągu 2 miesięcy mógłby dobrze pozdawać czy pozaokrąglać a swoje sprawy. - Quid ad casum? 4

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a

PS na odwrocie kartki - Na próżno oczekujemy z Krakowa korekty tłumaczonych Konstytucji 5, a uważam sprawę za dość pilną.


"1" Brak bliższych szczegółów.

"2" zezwolenie

"3" O. Remigiusz Wójcik, ustanowiony przez kapitułę prowincjalną w lipca 1936 gwardianem w miejscowości Św. Stanisław k. Halicza.

"4" Jak w tym przypadku postąpić?

"5" Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanów), w przekładzie polskim o. Wojciecha Zmarza, ukazały się drukiem w 1937 w Niepokalanowie. - Por. też Wiad. z Prow. 7(1937)62.

"6" Kartka doręczona przez okazję - brak stempla i znaczka pocztowego.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA