MARYJA!

583 - Do br. Łukasza Kuźby
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Mugenzai no Sono, 7 II 1936

Maryja

Drogi Bracie,

Odpowiadam pokrótce na list z 7 stycznia wedle punktów:

1) - Oczywiście, że nie my mamy starać się o trudności dla MI.

2) - Koło MI nie jest przygotowaniem do Akcji Katolickiej 2; ale ma cel MI. Stosunek A.K. do innych stowarzyszeń katolickich określa dokładnie "Statut Konstytucyjny Akcji Katolickiej w Polsce oraz regulaminy" a (Księgarnia św. Wojciecha 1930). Zrzesza on stowarzyszenia katolickie, ale w konstytucyjnym art. 20 głosi, że "zachowują (one) swą autonomię i rozwijają swobodnie swą działalność pod kierownictwem swych władz na podstawie własnych statutów". A paragraf 13 (str. 25) mówi, że zarząd parafialny A.K. nie może wtrącać się do wewnętrznych spraw organizacji przyjętych do A.K. itd.

Zaś MI1 niechaj przeniknie całą b A.K., wszystkich członków, by A.K. żyła c duchem MI. Ale to trzeba zrobić bez hałasu i taktownie.

3) - Co do imienia "Maryja" to oczywiście trzeba postępować roztropnie, bardzo roztropnie. W każdym razie przy obcych duchowi MI lepiej zaniechać. Co do odznak zapewne już mój list z 31 XII ubr. 3. doszedł i odpowiedział, że C.1 najbardziej mi przypadło do gustu, ale to nie nieomylne.

4) - na sztandarze, owszem, dobrze by było uwydatnić Cudowny Medalik.

Nie piszę na razie więcej, bo zaległości duża moc.

W Niepokalanej 4 współrycerz, a w św. O. Franciszku brat

Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wskazuje na to uwaga OMK na górze listu: Br. Łukasz MI. Ogólne. Również na odwrocie listu uwaga OMK: Br. Łukasz.

"2" Akcja Katolicka - tu jako organizacja, głosząca powołanie świeckich katolików do apostolstwa czynnego. Akcja Katolicka jako ruch "jest udziałem świeckich w apostolstwie hierarchicznym Kościoła Katolickiego dla obrony zasad religii i moralności oraz dla rozwoju zdrowej i pożytecznej akcji społecznej pod kierownictwem hierarchii kościelnej - ponad wszystkimi partiami politycznymi i niezależnie od nich - celem odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie" - zob. list Piusa XI do Steenberg-Engering, przewodniczącej Międzynarodowej Unii Kobiet Katolickich w Hadze z dn. 30 VII 1928, przytacza ks. Stanisław Bross, "Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej", t. 1, Poznań 1929, 16, por. też ks. Ludwik Civardi, "Podręcznik Akcji Katolickiej", Poznań 1939, i ks. bp Stanisław Adamski, "Akcja Katolicka a duchowieństwo", Poznań 1929.

"3" Por. Pisma OMK III, 580

"4" Ostatnie zdanie - rękopis, podpis własnoręczny.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA