MARYJA!

522 - Do o. Anzelma Kubita
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 7 VI 1934

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Nie daje mi spokoju myśl o dzienniku naszym w Polsce.

By katolicki "w pełni" dziennik "jak najprędzej zaczął się ukazywać", tego chce i Ojciec św. w ostatnim liście do biskupów polskich 1.

Jeżeli inny dziennik przed naszym wyjdzie, to o wiele trudniej już będzie nam zacząć nasz.

Dotąd powstające dzienniki katolickie wciskano katolikom raczej drogą nakazu; mniej zaś pociągały one treścią i formą wewnętrzną. Czy teraz będzie inaczej, nie wiemy.

Charakterem naszego byłoby nie tylko to, że byłby on brukowcem, ale i to, że małym i tanim: "Mały Ilustrowany Dziennik" (MID) 2.

Wyznawał mi redaktor "Dwugroszówki" 3 (dziennika) w Toruniu: "łatwiej wydawać dziennik jak miesięcznik".

I słusznie, bo agencje aż zasypują wieściami. Tylko ja trzeba przesortować. - Poważne głębokie artykuły nudzą tłum żądny nowości i to świeżych, ciepłych jeszcze.

A jednak odpowiedni dobór materiału urabia umysły i serca.

Od czasu do czasu i coś poważniejszego nie zawadzi.

Na początek Agencja PAT 4, KAP 5 i Fides 6, i prasa zamienna (zwłaszcza obcokrajowa) zupełnie wystarczy.

Potem pomału ustalą się korespondenci w ważniejszych miastach Polski, następnie i zagranicy.

Koroną zaś w tej dziedzinie - do której niestrudzenie dążyć trzeba - to własna agencja prasowa, zaopatrująca tysiące dzienników, by nie - jak dotąd jest - żydzi z agencji "Reuter" 7 "Stefani" 8, "Wolff" 9 czy innych agencji mówili poprzez dzienniki nawet katolickie, co i jak im się podoba.

Rotacyjna w Niepokalanowie już od lat czeka.

Dla o. Redaktora jedna godzina dziennie na dziennik zupełnie wystarczy. - Przygotowania materiału w myśl dyrektyw o. redaktora mogą dostatecznie wykonać bracia.

Wiem, że sypnęłyby się zaraz zarzuty tysiąca teoretyków, ale gdyby nakład pobił nakłady innych dzienników i wzrósł w setki tysięcy, zarzuty te by osłabły, lecz nie wygasły, bo i wszystko na tym świecie ma swoje "ale", i co głowa to rozum. Zresztą rzeczowa krytyka niejedną wadę odkryć może.

Co myślałem, popisałem, zapakowałem i ślę.

Niech Niepokalana prowadzi sprawę dalej, by jak najprędzej stała się Królową całego świata i każdej duszy z osobna.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" List papieża Piusa XI do episkopatu polskiego z 1 IV 1934 zamieścił np. "Miesięcznik Kościelny, organ archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej", 49(1934) 197-199. List jest odpowiedzią na adres hołdowniczy konferencji episkopatu Polski. Pius XI pisze mi.in.: "Do tych Waszych postanowień chcielibyśmy dodać jeszcze Nasze życzenie, aby jak najprędzej zaczął się ukazywać dziennik w pełni katolicki, jako że w naszych czasach rzecz taka, co wszyscy dobrze rozumieją, wydaje się bardzo potrzebną we wszystkich krajach."
Nie było to zagadnienie zupełnie nowe. Już w 1897 we Lwowie nakładem "Gazety Kościelnej" ukazała się rozprawa ks. H. Jackowskiego TJ pt. "O potrzebie, programie i założeniu dziennika katolickiego". Autor proponuje - celem zebrania funduszu - założenie Towarzystwa Akcyjnego.

"2" Plany OMK odnośnie dziennika katolickiego zostały spełnione w maju 1935, gdy w Niepokalanowie zaczął się ukazywać "Mały Dziennik". Dziennik wychodził do września 1939.

"3" "Dwugroszówka" - dziennik wydawany w Toruniu. Brak bliższych wiadomości.

"4" PAT - Polaka Agencja Telegraficzna, założona w 1918 w Warszawie. Poza serwisem informacyjnym dla prasy krajowej PAT wydawała biuletyn informacyjny dla zagranicy, biuletyn dla prasy polonijnej w USA, biuletyn giełdowy, kronikę filmową i serwis fotograficzny, posiadała również biuro ogłoszeń. W czasie II wojny światowej działała w Paryżu a potem w Londynie jako oficjalna agencja rządu emigracyjnego - zob. WEP IX 230.

"5" KAP - Katolicka Agencja Prasowa, założona przez polski Episkopat w 1930; istniała do 1939 (dyrektor ks. Zygmunt Kaczyński).

"6" "Fides" - międzynarodowa agencja informacyjna założona 1927 w celu zbierania, opracowywania i podawania prasie wiadomości ze wszystkich misji katolickich. Agencja wydaje tygodnik "Informazioni" od 1928 i ukazujące się nieregularnie "Documentazioni" od 1947 - zob. Enc. Cat. Vatic. I 447.

"7" "Reuter" - międzynarodowa agencja informacyjna założona 1849 przez barona Juliusza Reutera. Agencja posiada obsługę o zasięgu światowym i podaje wszelkiego rodzaju wiadomości zagraniczne - zob. "Everymans Encyclopaedia" 1938, X 543.

"8" "Agenzia Stefani" - włoska agencja telegraficzna w Rzymie, założona w 1854 w Turynie przez V. Stefaniego - zob. "Der Grosse Herder" 1931, I 186.

"9" "Wolffa-Telegraphisches Bureau" (WTB), najstarsza niemiecka półurzędowa agencja informacyjna założona w 1849 przez Bernharda Wolffa; w 1865 przekształcona w "Continental-Telegraphen Companie (Conti-Büro), od 1875 znana pod nazwą "A.G.", a w 1933 złączona z agencją "Telegraphen-Union" pod wspólną nazwą "Deutsches-Nach-richten Büro" z siedzibą w Berlinie - zob. "Der Grosse Herder" 1935, XII 1243.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA