MARYJA!

453a - Do siedziby MI w Padwie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Dwie karty jednostr. zapis. Dopisek do listu o. Dumitru Lucaci, pisanego na blankiecie z nadr.: Milltia Mariae Immaculatae / Pia Unio a Fratribus Minoribus / Conventualibus / fundata an. 1917 / Sedes Primaria et Directio: Roma (118), Via S. Teodoro 42. - Fotokop.: AN.

Rzym, 6 V 1933 1


Przekład polski

Maryja!

Najserdeczniejsze pozdrowienia w Niepokalanej.

Módlmy się, aby Ona zawsze i wszędzie czyniła to, czego Ona chce, a nie my.

W tym roku, jako w 75 objawień w Lourdes, powinniśmy się spodziewać jakiego znaczniejszego podarunku od Niepokalanej. Módlmy się tylko, abyśmy nie dali rady Jej przeszkadzać.

Współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Jadę do Polski na kapitułę prowincja Iną i w ten sposób zatrzymałem się trochę w prymarii, a obok mnie stoi właśnie teraz prezes o. Dumitru Lucaci.


"1" OMK przybył do Rzymu 5 V 1933, następnego dnia odprawił Mszę św. w Międzynarodowym Kolegium Serafickim. Chociaż przebywał w Rzymie do 27 V 1933, uważamy, że sprawę poruszoną w liście chciał załatwić jak najprędzej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA