MARYJA!

361 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps. AN. Kartka poczt. jednostr. zapis z ilustr. figury NMP. Na postumencie figury napis znakami japońskimi: Nippon no Seibo Japońska Matka Boża.

Nagasaki, 22 III 1932 1

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Zapomniałem jeszcze dopisać w liście 2, że "zgadywanie" co do składu czwórki, która by tu przyjechała 3, napisałem i wysłałem przed otrzymaniem listu N. O. Prowincjała z zawiadomieniem, że w razie studiów dwóch kleryków przyjedzie. - Dlatego dodaję, że właśnie przez Mandżurię kabiny kolejowe sypialne są w sam raz na 6 osób, a i przez Bolszewię, jeżeli się ma jedną kabinę (czwórkę), to już w niej cały dzień może cała szóstka mieszkać; tylko dwóch pośpi osobno, jak bracia co we dwójkę przyjechali 4. Poza tym wedle tutejszego prawa misjonarz dopiero po trzech latach studiów języka japońskiego i egzaminie a może się zabrać do roboty. W sam raz więc na teologii można te trzy lata zrobić.

br. Maksymilian

"1" OMK podał datę 22 II 1931, ale sprawy poruszone w tym liście każą bezwzględnie przyjąć datę stempla pocztowego jako datę rzeczywistą. Racje: sprawa własnych studiów teologicznych w Mugenzai no Sono była tematem wymiany korespondencji miedzy o. Maksymilianem i o. prowincjałem dopiero w 1932, a nie w 1931 r ; zwłaszcza znamienny jest list o. Maksymiliana z dnia 21 III 1932, do którego tu nawiązuje OMK na skutek otrzymania listu o. prowincjała w sprawie przyjazdu dwóch kleryków na studia. OMK powołuje się też na list z dnia 12 I 1932, w którym podaje on przypuszczalny skład "czwórki". Tak więc rok 1931 nie wchodzi tu wcale w rachubę.

"2" w liście z 21 III 1932 - zob. Pisma OMK II, 360.

"3" Por. Pisma OMK II, 342.

"4" Br. Grzegorz Siry i br. Sergiusz Pęsiek, którzy wyjechali z Niepokalanowa 31 VIII 1931, a w Mugenzai no Sono zjawili się 13 IX 1931 - zob. Pisma OMK II, 320 i 321.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA