MARYJA!

326 - Do Niepokalanowa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Mugenzai no Sono, 6 X 1931 1

PS 2 Jak to przetłumaczymy 3, to z rękopisem jego 4 najwłaśniejszym pchniemy Wam.

Przesyłam nieco rachunków, ale nie do zapłacenia, lecz do muzeum.

Czy na przenosiny zwłok śp. br. Alberta też się zanosi? 5

Zauważyłem w książkach mszalnych, że z intencji "o zdanie egzaminu" jedna była odprawiona 7 VII a druga 19 VIII. - Oczywiście, jeżeli chodzi o zwyczajne egzaminy, termin to spóźniony i, o ile druczki z odpowiedzią dającym na Mszę św. pozwalają przypuszczać, że odprawienie nie ulegnie opóźnieniu, wszystko nieważne. - Poproszę więc o zbadanie tej sprawy i niewłączanie do intencji tu przesyłanych intencji terminowych "ex natura rei" 6, bo zanim taka intencja przebrnie śniegi syberyjskie, lasy, stepy itp., już termin może upłynąć; a potem konsekwencje prawne!

OO. Bernardyni okazują nam dużo przychylności. W dzień św. O. Franciszka zaprosili biskupa, proboszcza swego i mnie. Z Sapporo napisali po 10 egzemplarzy "Rycerza" dla szpitala z zaznaczeniem, że sami pokryją koszty, gdyby chorzy nie wpłacili. I regułę po japońska przysłali (gratis). I w ich piśmie dla misjonarzy (po łacinie) 7 zamieścili czyjś artykuł wstępny, w którym ten ktoś nie wymieniając naszego imienia wyraźnie gromi okrutnie tych, co mogliby na nas bokiem patrzeć i... 3 egzemplarze tego numeru (bez adresu zwrotnego) "ktoś", może autor, nam nadesłał.

O. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Dane z listu br. kleryka Mieczysława Mirochny rozpoczętego 3 X, a skończonego 6 X 1931.

"2" Dopisek do listu br. kleryka Mieczysława Mirochny.

"3" tj. elementarz języka polskiego z dopiskami japońskimi

"4" br. Mariana Sato Shigeo Japończyka

"5" Br. Albert Olszakowski, zmarły w opinii świętości 10 XII 1926 w Grodnie, został pochowany na cmentarzu parafii franciszkańskiej w Grodnie 15 XII 1926. Przeniesienie zwłok byłoby zapoczątkowaniem starań o jego beatyfikację.

"6" z natury rzeczy

"7" Zob. Pisma OMK II, 329 przyp. 5.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA