MARYJA!

323 - Do br. Alfonsa Stępniewskiego
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 22 IX 1931 1

(PS) 2 - Nie piszę więcej, bom trochę zaharowany, tylko polecam Niepokalanej i winszuję cierpienia dla Niej 3.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu br. Grzegorza Sirego do br. Alfonsa Stępniewskiego.

"2" Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego do br. Alfonsa Stępniewskiego.

"3" Br. Alfons Stępniewski znajdował się wówczas w szpitalu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA