MARYJA!

315 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia

Mugenzai no Sono, 15 VIII 1931

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dziś w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny chciałbym posłać słów kilka.

Wczoraj otrzymałem pocztówkę w sprawie pacierzy: 1 niech Niepokalana zapłaci.

O. Metody po nadejściu telegramu co do wyjazdu dla trzech braci 2 zdenerwował się i powiedział - nie widząc swego imienia na liście wyjeżdżających - "Nie mają litości nade mną, to ja też"... (nie zrozumiałem reszty czy "nie"?).

Potem raz piłował mnie, bym nie czekając na list obiecany w telegramie, zaraz telegrafował do N. O. Prowincjała, by on też mógł jechać i podsuwał mi formułkę. Widząc zniecierpliwienie – powiedziałem: "dobrze". Co do formułki mówił, żebym ją sam sklecił. Myślałem, że tak się odwlecze i uciecze; więc odwlekłem, ale potem dowiedziałem się, że telegram on nadał i z moim podpisem 3.

Gdy znów przyszła telegraficzna odpowiedź, by pojechał do Chin, powiedział: "To ja inaczej poradzę", a potem wobec nawet braci wyraźnie mówił przy okazji, że tego nie spełni. - Wczoraj zaś przyszedł br. Damian i mówi, że i on też nie pojedzie, bo jeżeli o. Metody, chociaż ma "z Rzymu" (bo podpisano Peregryn) mógł nie zrobić tego, to i on też może. - Br. Zygmunt też nie uważa za złe aktów wyraźnego nieposłuchania, a ja nie mogę nacisnąć, bo nuż weźmie kapelusz i pójdzie za furtę? - Te warunki bardzo szkodzą rozwojowi.

Dużo też zarzutów oni gromadzą. Prawda, że trudno wszystko naraz zrobić, ale ci, co się naprawdę Niepokalanej poświęcili, nawet o tym nie myślą i cieszą się, że mogą trochę pocierpieć dla Niepokalanej. - Słyszałem (od o. Metodego zdaje się też), że wszyscy są niezadowoleni i tylko tak pochlebiają. Nie wierzę temu, ale w każdym razie kazałem tym poczciwym sekretnie napisać kartkę do N. O. Prowincjała, czy są zadowoleni i sekretnie te kartki się powkłada i pośle 4. Co do br. Ludwika, to poczciwa dusza, ale niesilny jeszcze (może dlatego, że już był w Krakowie?) dość, że coraz wyraźniej przejmuje się zasadami o. Metodego. - Tak to się udziela słabszym. Czy się z tego wyleczy?... A jeżeli się nie wyleczy, to już i szkoda by go przygotowywać. Ale przedtem bardzo był poczciwy, choć niesilny.

Byle o. Metody jak najprędzej pojechał. I w ogóle teraz boję się bardzo już tych, którzy pomiędzy krakowską klerykówką wyrastają.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Co robić? Bo o. Metody stanowczy, do Chin nie chce jechać, ale do Polski.


"1" W sprawie pacierzy kanonicznych czyli brewiarza; por. Pisma OMK II, 307 i 317.

"2" Zob. Pisma OMK II, 309.

"3" Telegram nie zachował się.

"4" Zob. Pisma OMK II, 317.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA