MARYJA!

311 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: Reposoir de la procession du T. Saint Sacrament, Église Catholique Ste. Agnes, Tamatsukuri, Osaka (Japon). Ten sam nadruk znakami japońskimi kanji.

Mugenzai no Sono, 17 VII 1931

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Jeszcze dopisuję do listu 1, ponieważ już czas na testimoniales 2 dla br. Mariana Sato Shigeo urodzonego w Urakami diecezji Nagasaki 22 II 1913, ochrzczonego 25 II 1913, bierzmowanego 6 I 1923a; w Osace, parafia Kawaguchi, diecezja Osaka od 29 V 192? 6 - 29 XII 1928; w Urakami od 29 XII 1928 - do wstąpienia do Zakonu 7 III 1931.

br. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Kartka pocztowa, bez znaczka i stempli pocztowych, była uzupełnieniem prawdopodobnie listu nr 309 z 11 VII 1931

"2" litterae testimoniales = świadectwo informacyjne o pochodzeniu, życiu, wiedzy, moralności i stanowisku kandydata do nowicjatu, wystawione przez biskupa tak diecezji, w której się kandydat urodził, jak i każdej diecezji, w której po 14 roku życia przebywał ponad rok moralnie nieprzerwany.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA