MARYJA!

300 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Nagasaki, 30 IV 1931

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dziś otrzymałeś list z 15 IV i zaraz odpisuję. Dobrze; sam tylko listy czytał będę i dzieci nimi sam karmił.

Arcybiskup z Tokio 1 wyraźnie odpisał, że nie ma intencji zakładania konwentu, lecz tylko pozwala na najęcie mieszkania, ale Niepokalana tak sprawami pokierowała, że bracia Ludwik i Damian mieszkają w domu arcybiskupa i jeżdżą na wykłady do Seminarium. Jest nadzieja, że i w samym Seminarium miejsce pomału dla nich wynajdą. Mają moc trudności, lecz piszą, że coraz mocniej umacniają a się w Seminarium. Szczegóły poleciłem im bezpośrednio przesłać N. O. Prowincjałowi. Brat zaś Aleksy i Mieczysław uczą się filozofii (II rok) w Nagasaki b. Od wakacji wielkich może i filozofia powędruje do Tokio, ale i o tym Niepokalana dobrze wie. Szczegóły z ostatnich dni napisałem w liście niedawno posłanym 2. Teraz dodam tylko, że trudności Niepokalana rozwala coraz bardziej. Cześć Niepokalanej, że N. O. Prowincjał tak też całkowicie Jej. Co do nowicjatu, to powiem otwarcie, co myślę, że bardzo by było dobrze, by o. Jerzy z nowicjatem tam wszedł 3, bo i on Niepokalanej cały i nowicjuszy tym samym duchem przejmuje; więc byłby to zarazem nowicjat Niepokalanowa, Niepokalanej bezgranicznie. I w tym nowicjacie można by zaraz obok reguły i konstytucji zakonnych położyć też i dyplomik MI jako rzecz obowiązującą.

Ja się tak bardzo boję i moim pisaniem bruździć Niepokalanej, by czasem nie forsować woli swojej, ale tylko poznać i wykonać Wolę Niepokalanej. Dlatego też bardzo proszę, by N. O. Prowincjał nie liczył się wcale z moją wolą i uważał swobodnie pisane wywody jako różne myśli czy racje, które tylko przedstawiam, ale pragnę z równym zadowoleniem przyjąć "tak" czy "nie" na nie, bo tylko w świętym Posłuszeństwie Wola Niepokalanej. Pisywał zaś nadal będę swobodnie, gdyż taka jest wola N. O. Prowincjała, a więc i Wola Niepokalanej.

Co do znaczków pocztowych, to tu nie wiem jak by je wykorzystać, ale wiem, że gdzieś w Niemczech je spieniężają; w każdym razie centrale zbierania znaczków na misje w Polsce (Poznań zdaje się) muszą znać tę procedurę dobrze. Podobno to dobrze popłatna rzecz 4. - Pisałem więcej razy w tej sprawie do Niepokalanowa 5, by zbadali tę sprawę i spieniężali stosy znaczków, które tam są i też wciąż przychodzą.

By ten list nie czekał, zaraz kończę i ślę.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Cześć Niepokalanej za dziwy, które raczy działać i w Polsce, a i tu w Japonii.


"1" Arcbp Jean Alexis Chambon ze Stowarzyszenia Paryskich Misji Zagranicznych (według "Japan Catholic Directory 1962-1963". 3).

"2" Por. Pisma OMK II, 296.

"3" Mowa o przeniesieniu nowicjatu kleryków z Łagiewnik do Niepokalanowa.

"4" Misyjna Akcja Znaczkowa OO. Jezuitów w Krakowie (założona w 1929 celem wspierania misji w Rodezji) uzyskała w 1929 r. 995,28 zł czystego dochodu - zob. "Misje Katolickie" 49(1930) 469.

"5" Por. Pisma OMK II, 258, 262 i 269.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA