MARYJA!

231 - Do o. Kornela Czupryka
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Cztery karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 11 VI 1930

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Tutejszy biskup 1 żąda, by N. O. Prowincjał skierował do niego urzędową (po łacinie) prośbę o założenie konwentu, celem szerzenia kultu Niepokalanej, prasy misyjnej, aby mógł dać urzędowe zezwolenie, jako podstawa do dalszych kroków prawnych o założenie konwentu. Otrzymał on bowiem z Kongregacji Misji (Propaganda) zapytanie, w jakim celu przybyli do Nagasaki "Minores Conventuales" 2, Sprawa jest może i delikatna, gdyż roku zeszłego OO. Bernardyni ułożyli już z biskupem i umowę zrobili (na piśmie) celem założenia w Nagasaki "domus probationis" 3, bo tu jest największa liczba katolików w Japonii 4, a oni mają w pobliżu własny okręg (jak diecezja osobna) 5. Otóż widać, że po różnych "spokojnych" praktykach prawnych sprawa teraz dopiero doszła do Kongregacji i tam natrafiła na przeszkodę, tj. fakt naszej bytności w Nagasaki, ale nasz tu pobyt nie ma jeszcze podstawy prawnej, więc w ostatecznym wyniku nasza pozycja może jest i słabsza. Był tu w tych dniach bernardyn, który jako prowincjał Kanady 6 tę sprawę z biskupem układał. - Wszystko jest w ręku Niepokalanej, ale zdaje ni się, że z naszej strony trzeba działać bardzo szybko, a tak ostrożnie, byśmy czasem nie otrzymali z Kongregacjij Propagandy odpowiedzi odmownej.

Tu "Rycerza" japońskiego przyjmują nawet poganie bardzo chętnie. Wczoraj z Tokio przyszło zamówienie na 150 egzemplarzy majowego z wpłatą z góry. Poganin jakiś dziękuje za egzemplarz i prosi o stałe wysyłanie. I ofiary napływać zaczynają. Trzeba, żeby jak najprędzej przyjechał tu ten ojciec, który będzie miał tu na zawsze zostać; więc i języka dobrze by się poduczył, gdyż inaczej nie można roboty rozwijać. - A najważniejsza podstawa prawna.

Jutro ruszam do Szanghaju, bo tam br. Sewerynowi nie chcą przedłużyć paszportu, no i może jeszcze da się pomyśleć coś o "Rycerzu" chińskim; po czym natychmiast chciałbym przez Syberię zdążyć do Polski na kapitułę, wedle polecenia N. O. Prowincjała na odjezdnem, by starać się być na kapitule.

W Nagasaki musiałby być też jakiś ojciec do wykładania filozofii w Seminarium. I ta placówka dla nas bardzo ważna. Już teraz zaczynają na dobre kiełkować tam powołania.

Wszyscyśmy - cześć niepokalanej - zdrowi.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian z dziećmi
dwóch w Nagasaki 7, dwóch w Szanghaju 8

"1" bp Yanuario Hayasaka

"2" Bracia Mniejsi Konwentualni czyli Franciszkanie

"3" dom próby, nowicjat

"4" Miasto Nagasaki liczyło 50 tys. katolików - zob. "L"Année Missionnaire 1931", 55. Diec. Nagasaki miała w 1933 na ok. 1.200.000 mieszkańców ok. 60.000 katolików - zob. "Misje Katolickie" 52 (1933)62. W całej Japonii w r. 1930 było 92.798 katolików na ogólną liczbę 63.872.000 mieszkańców - zob. "Japan Catholic Directory 1967", 482; zob. także WEP V 208.

"5" Bernardyni kanadyjscy przybyli do Japonii w r. 1907, a od 18 III 1927 objęli prefekturę w Kagoshima wydzieloną z terenu diecezji Nagasaki. Prefektem tej prefektury do r. 1936 był o. Egidius M. Roy OFM, mianowany biskupem 5 V 1933. Po jego rezygnacji zarząd prefektury objął ks. Yamaguchi, który choć został biskupem Nagasaki w r. 1937, to jednak był jednocześnie administratorem Kagoshimy do r. 1940. W r. 1955 Kagoshima stała się diecezją - zob. "Japan Catholic Directory 1967", 163.

"6" Nazwiska nie udało się ustalić.

"7" bracia: Zeno Żebrowski i Hilary Łysakowski

"8" bracia: Seweryn Dagis i Zygmunt Król

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA