MARYJA!

228 - Do Niepokalanowa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. Fotokop.: AN. - Zob. również: W krainę myśli 1952, 675.
Druk. RN 9(1930) 206.

Nagasaki, 24 V 1930

Telegram 4

Dziś rozsyłamy "Rycerza" japońskiego. Mamy drukarnię 1. Cześć Niepokalanej

Maksymilian
$k "1" Był to RN japoński na miesiąc maj 1930 w nakładzie 10 tys. egz. - zob. Pisma OMK II, 218-220.
O. Alfons Kolbe odpowiedział telegramem: Cieszymy się z wami. Cześć Niepokalanej! - zob. RN 9(1930) 205.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA