MARYJA!

222 - Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 5 V 1930

$o Gesu Maria Giuseppe Francesco

Reverendissimo Padre Generale

II vesoovo di Nagasaki ieri sera e tornato in vano cercando un professore di filosofia per il suo seminario. Ci ricevette molto volentieri. Io accettai per adeaso d"insegnare la filosofia e lui permise di fare il "Rycerz" in Giappone ed il "Niepokalanów" (Convento come in Polonia) per il "Rycerz". Il lavoro fra i chierici mi aiutera` di usarli per le traduzioni in giapponese e per l"amministrazione. Grazie all"Immacolata!

Benedicite

$p fr. Massimiliano

PS na odwrocie Per il Shangai si capisce che dovra` essere on altro Padre - ma l"Immacolata ci pensera. Il nostro indirizzo (di passaggio), ma sempre arrivera` a: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japan - Asia).


Przekład polski

Nagasaki, 5 V 1930 $o Jezus Maryja Józef Franoiszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Biskup Nagasaki 1 powrócił wczoraj wieczorem po daremnym poszukiwaniu profesora filozofii dla swego seminarium. Przyjął nas bardzo chętnie. Ja podjąłem się na razie nauczania filozofii, a on mi pozwolił na wydawanie "Rycerza" w języku japońskim i na założenie Niepokalanowa (konwentu takiego jak w Polsce) dla "Rycerza", Praca wśród kleryków pomoże mi w używaniu ich do tłumaczeń na język japoński i do administracji. Dzięki niech będą Niepokalanej!

Z prośbą o błogosławieństwo

$p br. Maksymilian

PS na odwrocie Rozumie się, że dla Szanghaju powinien być inny ojciec - lecz Niepokalana o tym pomyśli. Nasz adres (tymczasowy), lecz zawsze przesyłka nadejdzie: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japonia - Azja.

Adres Najprzewielebniejszy / Ojciec Generał / O. M. Alfonso Orlich / Rzym l / Kościół XII Apostołów / Włochy - Europa


"1" Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

//it

"1" bp Yanuarlo Hayasaka

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA