MARYJA!

217 - Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Porcelain shop in Nanking Road. Fotokop.: AN

Shangai, 22 IV 1930

$o Gesu Maria Giuseppe Francesco

Reverendissimo Padre Generale!

Il vescovo ha messo come condizione per la procura che ci stasse ivi un padre; dunque non potro tornare in Europa come dovevo fare.

Come ci pensavo in Polonia le difficolta riguardo al periodico ci sono grandi, ma non da parte dei pagani, ma soltanto da parte dei missionari europei, perché la Cina e divisa fra diversi Ordini religiosi e Congregazioni territorialmente e questi soli hanno diritto di lavorare. Si potrebbe dunque fare il periodico a Shensi, dove ne abbiamo la missione, ma ci manca la comunicazione e col treno e sul fiume. - A Shangai pero ci e permesso di propagare cioe l"amministrazione.

"Benedicite"

fr. Massimiliano

PS Oggi vado provare (anche in cinese) nel Giappone.

PS - na odwrocie kartki I cinesi stessi sono per noi favorevoli.

Faccia l"Immacolata quel che vuole e come vuole.


Przekład polski

Szanghaj, 22 IV 1930 $o Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Biskup postawił jako warunek w sprawie otwarcia prokury, aby tu przebywał jakiś ojciec, zatem nie mogę wrócić do Europy, jak to miałem uczynić.

Jak myślałem w Polsce, trudności w sprawie czasopisma są tutaj wielkie, lecz nie ze strony pogan, tylko ze strony misjonarzy europejskich, ponieważ Chiny są podzielone terytorialnie między różne zakony i kongregacje i tylko one mają prawo pracować. Można by więc wydawać pismo w Szensi, gdzie mamy misję, lecz brak tam komunikacji zarówno kolejowej jak i rzecznej. W Szanghaju jednak pozwolono nam na propagowanie tj. na administrację.

Z prośbą o błogosłowieństwo

br. Maksymilian

PS Dziś jadę spróbować w Japonii (również po chińsku) 1

PS na odwrocie kartki Chińczycy sami są nam przychylni.

Niech Niepokalana czyni, co chce i jak chce.

$o Adres Najprzewielebniejszy / Ojciec Generał / O. M. Alfonso Orlich / Rzym 1 / Kościół XII Apostołów 52 2 / Włochy - Europa

Stempel pocztowy Shanghai ... 3


"1" Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

"1" OMK zamierzał zbadać możliwość wydawania "Rycerza Niepokalanej" w Japonii w języku japońskim a także i chińskim. "Rycerz" chiński mógłby więc być drukowany w Japonii, a rozpowszechniany w Chinach przez prokurę franciszkańską w Szanghaju.

"2" Winno być: Kościół XII Apostołów, Plac Apostołów 52.

"3" Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA