MARYJA!

199 - Do Niepokalanowa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr.
i nadr.: Wien I, Panorama mit Stephansturm.

Wiedeń, 27 II 1930

Pochwalony Jezus Chrystus

Moi Drodzy!

Co za niespodzianki spotkały nas w Warszawie, to już obszernie opowiedział br. Seweryn 1. W dalszej drodze, po zamianowaniu, br. Zenona szefem intendentury, troska o ciężary podarowane w Warszawie zaraz ulżyła, bo nie tylko nas częstował hojnie.

Siedzę teraz w sklepie i piszę, a bracia kontrolują czy zgodne z prawdą.

Rano była we franciszkańskim tutejszym kościele 2 Mszą św. polska, bo i celebrans i ministrant i komunikujący byliśmy my. Jutro rano dalej jedziemy.

br. Maksymilian


"1" Br. Seweryn Dagis nie otrzymał na czas wizy włoskiej i wrócił z Warszawy do Niepokalanowa. Potem wyjechał przez Berlin (gdzie uzyskał wizę chińską) i Paryż do Marsylii. Zob. RN 9 (1950) 115-118.

"2" Por. Pisma OMK II, 184 przyp. 4.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA