MARYJA!

1191 - Niepokalanej Milicja (MI)
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Niepokalanów lub Zakopane, 1939 1


Maryja

Niepokalana...

Szczyt doskonałości stworzenia, Boża Matka, najbardziej ubóstwiona ze stworzeń.

Celem stworzeń, celem człowieka, to coraz większe upodobnienie się do Stwórcy, coraz doskonalsze ubóstwienie. Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem - mówi św. Augustyn 2.

Naśladujemy ludzi dobrych, cnotliwych, świętych, ale żaden z nich nie jest bez niedoskonałości; tylko Ona, niepokalana od pierwszej chwili swego istnienia, nie zna żadnego chociażby najlżejszego upadku. Ją więc naśladować, zbliżyć się do Niej, stać się Jej, stać się Nią - oto szczyt doskonałości człowieka. Wszyscy miłośnicy Niepokalanej pragnęliby być Jej i różnymi słowami to wyrażali. Być Jej sługą, być Jej dzieckiem, być niewolnikiem itp. ideały przyświecały ich życiu. Wszyscy jednak pragnęli do Niej należeć w jak najdoskonalszy sposób i bez wątpienia chcieliby użyć wszystkich tytułów, jakie ktokolwiek wymyślił lub czyjakolwiek miłość w przyszłości wymyślić byłaby zdolna.

Słowem, być Jej, bezgranicznie Jej - oto słońce życia dla tylu, tylu serc.

Gdy ogień miłości się rozpali, nie może się zmieścić w granicach serca, ale wybucha na zewnątrz i zapala, pożera, pochłania serca innych. Zdobywa coraz to inne dusze dla swego ideału, dla Niepokalanej.

Tę miłość aż do zdobywczości, do zdobycia serc wszystkich, co są i będą i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak najprędzej, podkreśla Rycerstwo Niepokalanej.

Niepokalanej rycerz wie, że w Niepokalanej i przez Niepokalaną najprędzej i najłatwiej stanie się Jezusowym, stanie się Bożym. Wie, że Ona w nim i przez niego bez porównania doskonalej ukocha Jezusa, niżby on to sam wszelkimi innymi sposobami próbował.

Wie, że jak każda łaska od Boga Ojca przez Jezusa i Niepokalaną do jego duszy spływa, tak nie inaczej, jak tylko przez Nią i Jezusa każda odpowiedź na tę łaskę, każda zapłata miłością za miłość do Ojca wznosić się może i powinna 3.

Wie, że to jest jedyna droga do najłatwiejszej i najwznioślejszej świętości, do jak największej chwały Bożej.

Miłość więc Boża nie pozwala mu zasypiać sprawy, ale pobudza go, by co dzień więcej zdobywał własne serce dla Niepokalanej, by Ona w nim i przez niego do innych też serc się dostała i tam zgotowała tron miłości dla Boskiego swego Syna.

Rycerz Niepokalanej to, jednym słowem, bojownik o zdobycie wszystkich serc dla Niej.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Tekst - według oceny AN - podyktowany w 1939 r., prawdopodobnie br. Pelagiuszowi Popławskiemu.

"2" Myśl tę znajdujemy już przed św. Augustynem np. u św. Atanazego: "Ipse siquidem homo factus est, ut nos dii efficeremur" - zob. Oratio de Incarnatione Verbi, 54, PG 25, 192. Podobna myśl św. Augustyna: "Ut enim non sis homo, ad hoc vocatus es ab illo qui propter te factus est homo .... Deus enim deum te vult facere ..." - Sermo 166, 4, PL 38, 909. Por. Pisma VII, 1208 i 1209.

"3" Zob. Pisma VII, 1175, przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA