MARYJA!

1093 - [Militia Immaculatae] {2}
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934 1


Maria

1 - A quo approbatio Associationis

erectio Sedis - Romanus Pontifex, Ordinarius loci, Superior religiosus

2 - A quo erectio Primariae - Romanus Pontifex

3 - A quo approbatio statutorum Sedis

4 - A quo approbatio statutorum Primariae (qua Primariae)

5 - A quo nominatio Moderatoris Sedis

6 - A quo nominatio Moderatoris Primariae


A quo: Romanus Pontifex - Orfinarius loci - alii (Superior religiosus) - can. 686 § 2.

Associatio: tertii Ordines saeculares - Confraternitates - Piae Uniones - can. 700.

Sodalitates: tertii Ordines saeculares - Confraternitates - Sodalitia - can. 707 § 1.

Pia Unio Primaria est Sodalitas? - can. 720.

Ex hac communicatione nullum ius can. 722 - associatio id est confraternitas vel Pia Unio - sed aliunde exempli gratia qua corpus organicum?

Textus documenti erectionis, approbationis statuti, nominationis moderatoris.

A quo documentum erectionis, approbationis statuti, nominationis moderatoris.

Trzy rzeczy: 1 - stan faktyczny

2 - stan prawny (zgodność ze stanem prawnym)

3 - zmiany prawne i faktyczne (dezyderaty a)


Sedes
qua Sedes
qua Primaria


Directio:

a) ratione territorii: generalis, nationalis (provincialis), dioecesana, decanalis, paroecialis etc.

b) ratione hominum (sexus, aetatis): masculina - infantes 7 annorum, pueri 16 annorum, iuvenes 21 annorum, adulti (mężowie); feminina - infantes 7 annorum, puellae 16 annorum, iuvenae 21 annorum, adultae.

c) ratione conditionis: intellectualis educatio normalis, media, superior; physica occupatio, disoccupati.

P. Maximilianus M-a KolbeMaria

1 - A quo approbatio Associationis

erectio Sedis - Romanus Pontifex, Ordinarius loci, Superior religiosus

2 - A quo erectio Primariae - Romanus Pontifex

3 - A quo approbatio statutorum Sedis

4 - A quo approbatio statutorum Primariae (qua Primariae)

5 - A quo nominatio Moderatoris Sedis

6 - A quo nominatio Moderatoris Primariae


A quo: Romanus Pontifex - Orfinarius loci - alii (Superior religiosus) - can. 686 § 2.

Associatio: tertii Ordines saeculares - Confraternitates - Piae Uniones - can. 700.

Sodalitates: tertii Ordines saeculares - Confraternitates - Sodalitia - can. 707 § 1.

Pia Unio Primaria est Sodalitas? - can. 720.

Ex hac communicatione nullum ius can. 722 - associatio id est confraternitas vel Pia Unio - sed aliunde exempli gratia qua corpus organicum?

Textus documenti erectionis, approbationis statuti, nominationis moderatoris.

A quo documentum erectionis, approbationis statuti, nominationis moderatoris.

Trzy rzeczy: 1 - stan faktyczny

2 - stan prawny (zgodność ze stanem prawnym)

3 - zmiany prawne i faktyczne (dezyderaty a)


Sedes
qua Sedes
qua Primaria


Directio:

a) ratione territorii: generalis, nationalis (provincialis), dioecesana, decanalis, paroecialis etc.

b) ratione hominum (sexus, aetatis): masculina - infantes 7 annorum, pueri 16 annorum, iuvenes 21 annorum, adulti (mężowie); feminina - infantes 7 annorum, puellae 16 annorum, iuvenae 21 annorum, adultae.

c) ratione conditionis: intellectualis educatio normalis, media, superior; physica occupatio, disoccupati.

P. Maximilianus M-a Kolbe

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA